สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

strategic coach

อับดุลกอนีเดินหน้าพัฒนาดูแลเกาะแต้วด้วยหัวใจก่อนหมดวาระ

by Dorn.Skyblue @25-03-2556 15.09 ( IP : 122...63 ) | Tags : strategic coach
 • photo , 533x400 pixel , 102,935 bytes.
 • photo , 400x267 pixel , 51,316 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 57,737 bytes.
 • photo , 400x267 pixel , 74,613 bytes.

ท้องถิ่นพัฒนา - พาคุณผู้อ่านทุกท่านมาพบกับผู้บริหารท้องถิ่นท่านหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดการบริหารท้องถิ่นของตนเอง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายอับดุลกอนี หมัดเจริญ หัวเรือใหญ่ของตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ถ้าพูดถึงการบริหารท้องถิ่นในปัจจุบันแล้ว นักการเมืองที่ตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตจริงๆอาจไม่ได้หากันได้ง่ายๆ แต่สำหรับท่านใดที่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนา มีผลงานที่โดดเด่นแล้ว การกระทำด้วยความตั้งใจที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ประชาชนสรรเสริญเยินยอและยกย่องให้ท่านผู้นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์ท่านนายกอับดุลกอนี หมัดเจริญ ถึงที่บ้านโดยท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเล่าเรื่องราวให้ได้ฟังสำหรับประวัติการทำงานของท่านก่อนที่จะก้าวมายืนตรงจุดนี้ได้ โดยการทำงานที่ประชาชนให้ความยอมรับและเลือกให้มาเป็นผู้นำหลายวาระหลายสมัย โดยเริ่มเข้ามาอยู่ในเส้นทางด้านการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2527และเป็นผู้ใหญ่บ้านในปีพ.ศ.2535 ในวาระ 5 ปี ต่อมาท่านนายกได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันตำบลเกาะแต้ว สำหรับผลงานที่โดดเด่นในตอนนั้นคือ การปราบปรามยาเสพติด ที่สามารถทำให้การระบาดของยาเสพติดเบาบางลงได้ โดยสร้างกฎสังคมมาก สมัยก่อนชาวบ้านให้ความร่วมมือกันดีมาก ประจวบเหมาะกับทางรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือจนยาเสพติดหมดลงไปเยอะมาก และได้รับรางวัลทองคำ ต่อมาชาวบ้านเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจเลยได้รับตำแหน่งกำนันเป็นสมัยที่ 2 หลังจากนั้นได้ลาออกเป็นนายกตำบลเกาะแต้ว และเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเกาะแต้วท่านก็ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการที่พยายามทำต่อเนื่องมาโดยตลอดคือ ด้านสังคม ด้านการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความที่มีผลงานเยอะทำให้ได้รับรางวัลตำบลน่าอยู่หรับเยาวชน โครงการที่ได้รางวัลมีหลายด้าน เช่น ด้านกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านยาเสพติด ด้านครอบครัว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอด

รางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลชนะเลิศตำบลน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ปี 2554 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลเครือข่ายภาคสังคมดีเด่น จากกรมราชทัณฑ์ รางวัลครูสอนดี ปี 2555 รางวัลชมเชยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 2555 จากกระทรวงพัฒนาสังคม

และโครงการที่จะมีขึ้นในอนาคต คือการพัฒนาคน ด้านการศึกษา เราสนับสนุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การกวดวิชาก่อนเข้าสอบ เราจะมีงบประมาณ การคัดแยกเด็กที่ไม่เก่งและส่งเสริมโดยเฉพาะ

สำหรับอนาคต อยากให้เมืองเกาะแต้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปัญหาสร้างสังคมให้อันตราย เรื่องยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การศึกษา การไม่ได้เรียนหนังสือ ตามนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือ เราพยายามนำพาเด็กที่ขาดโอกาสได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเราทำได้ดีขึ้น ปัญหาจะเบาบางลง อยากให้ใครมาอยู่แล้วอยากอยู่ ให้เด็กมาแล้วน่าอยู่ เน้นเรื่องคนเป็นหลัก ให้มีจิตสำนึกเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม ให้เด็กคัดแยกขยะ ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ในส่วนของการรักษาความสะอาด ในเรื่องของผังเมืองก็เร่งดำเนินการอยู่

ที่สาธารณะเราก็มีพื้นที่เยอะ แบ่งบางส่วนให้ส่วนราชการที่ขอใช้เยอะ แต่บางส่วนไม่ได้นำความเจริญมาสู่เรา เราก็เลยต้องตัดสินใจในเรื่องของการทีเราต้องเอากลับมาดูแล เหมือนในส่วนของการใช้พื้นที่บ่อขยะก็เป็นปัญหาหนัก ไม่มีใครให้ความเจริญ และบ่อบำบัดน้ำเสีย มีแต่ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมาโดยตลอด 27 ปี แต่ครั้งนี้เป็นปัญหาค่อนข้างหนัก เป็นเรื่องมลพิษ คุณภาพชีวิต ทางออกที่ชาวบ้านต้องการคือยกเลิก ถ้าเรายกเลิกเมืองสงขลาจะเดือดร้อนหมดว่าจะใช้พื้นที่ไหน หรือว่าทางเกาะแต้วจะจัดการเอง เพราะพื้นที่เรา เรามีอำนาจหน้าที่ที่จะจัดการดูแล เขาไม่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ เราสามารถเอาพื้นที่กลับมาได้ เขาถือสิทธิ์ไม่ได้เด็ดขาด ที่เราต้องคิดคือ การเอาคืนและการควบคุมดูแลที่ตามมา

ในภาพรวมคือ คุณภาพชีวิต สังคม เด็ก เยาวชน สุขภาพของคน เราต้องดูแลกันมาก ความเป็นอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญ เราต้องดูแลตั้งเกิดจนตาย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ การออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

อย่างไรก็ตามท่านนายกอับดุลก่อนี ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตราบใดที่ท่านยังเดินอยู่ในเส้นทางสายการเมืองดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ท่านยังจะยึดหลักการทำงาน ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่าและหลักความรับผิดชอบดูแลสังคมต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง