สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

strategic coach

ท้องถิ่นพัฒนา-ประเสริฐ แซ่แต้ ดูแลพัฒนาท้้้้องถิ่น เดินหน้้้้าให้้้้ไกลไปด้้้้วยกัน

by Dorn.Skyblue @01-04-2556 11.32 ( IP : 122...12 ) | Tags : strategic coach
 • photo , 640x427 pixel , 42,472 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 34,725 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 48,477 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 57,964 bytes.

"ตัวชี้วัดของเทศบาลเราจะพยายามทำให้ได้ทุกตัว จะไม่เน้นเรื่องวัตถุ แต่เน้นเรื่องวิถีชีวิต ถ้าคนมีความสุขถือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผมต้องการอย่างนั้น"

นี่เป็นคำกล่าวในประโยคหนึ่งของนายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร ที่ได้เอ่ยออกมาด้วยความมุ่งหวังแต่ตั้งใจพาท้องถิ่นก้าวไปข้างหน้า พร้อมได้หยิบยื่นความทันสมัย ความเจริญ ให้กับท้องถิ่นและประชาชนมาโดยตลอด

ท้องถิ่นพัฒนาฉบับที่ 787 ประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 ฉบับนี้ พาคุณผู้อ่านมาสัมผัสกับความต้องการของผู้นำท้องถิ่นที่มีปนิธานอย่างแรงกล้าในการเดินหน้ามุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังอีกท่านหนึ่ง ท่าเป็นผู้ดูแล บริหารจัดการ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1,3 (เต็มพื้นที่) หมู่ที่ 2,5,8 (บางส่วน) ของตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกำแพงเพชรแล้ว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.8 ตารางกิโลเมตรได้ประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ รวม 6 ชุมชน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร

"ก่อนเป็นนายกฯ ผมได้เริ่มเป็นกรรมการสุขาภิบาลก่อน เมื่ออายุ 20 ปีในสมัยนั้น การเลือกกรรมการสุขาภิบาลจะมี 4 คน คุณสมบัติข้อหนึ่งคือ บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปี ผมก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่อายุ 20 ปี เป็นกรรมการสุขาภิบาลได้รับเลือกตั้งมาเกือบ 5 สมัยเต็ม หลังจากนั้นก็ลาออกจากกรรมการสุขาภิบาลไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ 11 ปี พอสุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตาม พรบ.ยกฐานะ ผมก็ลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน มาสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้ 1 สมัย ในสมัยที่ 2 ก็สมัครผู้บริหาร สมัครนายกเทศมนตรี ก็ได้รับเลือกตั้งสมัยนี้เป็นสมัยที่ 3 แล้ว ก็ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร ๓ สมัย ติดต่อกัน จาก พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน"

สำหรับโครงการที่ได้ทำให้ท้องถิ่น

"ตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นผู้บริหารเทศบาล เราก็ทำในทุกๆด้านเลย ไม่ว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ก็ทำควบคู่กันไป ก็ได้รับรางวัลมากมาย รางวัลธรรมมาภิบาล เราก็ได้รับแล้ว เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เราก็ได้รับแล้ว มากมายทีเดียวหลายรางวัล โดยเฉพาะรางวัลเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะแบบครบวงจร เทศบาลเราก็เป็นเทศบาลนำร่อง จนกระทั่งเราได้รับรางวัล ธนาคารขยะ ชนะเลิศระดับประเทศ"

ปัญหาที่มีในท้องถิ่นและการแก้ไข

"ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ย่อมมีในการบริหาร เราก็พยายามทำประชาคมและก็จัดแผนงานโครงการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักๆ แล้วมาแก้ปัญหารองเป็นลำดับ ปัญหาที่มีมากในพื้นที่ คือปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลกำแพงเพชรอยู่ติดกับคลองภูมี หรือว่าคลอดงรัตภูมิ น้ำจะท่วมทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำ หลังจากได้รับตำแหน่งก็ได้เสริมคันคลองโดยระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เราทำเป็นคันดินแต่เป็นคันดินเสริมท่อมีท่อคอนกรีตวางเรียงแล้วเอาดินไปถมในท่อแล้วเสริมด้านข้าง หรือเรียกว่า กสล.เสริมเหล็ก อันนี้ คันดินเสริมท่อ โดยใช้งบจัดซื้อวัสดุแล้วก็ใช้แรงงานของพนักงานใช้เวลาทำประมาณ 3-4 เดือน งานบรรเทาป้องกันสาธารณภัยช่วยกันทำ วันหนึ่งก็ 2-3 ชั่วโมง ช่วยกันทำระหว่างพนักงานกับชาวบ้าน จนกระทั่งว่าเราทำสำเร็จ เราสามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ โดยเฉพาะในปี 2556 พื้นที่ของเราก็สามารถจะรักษาสภาพไว้ได้ ทำให้ประชาชนมีความ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วเขาก็ไม่เดือดร้อน นี่ถือเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวคาราคาซัง แต่เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเสริมคันคลอง คันคลองเสริมท่อ คันดินเสริมท่อ"

สิ่งที่เป็นผลงานฝากเอาไว้กับที่นี้

"โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเรามันเกือบจะพร้อมแล้วประชาชนอยู่ดีมีสุขในระดับหนึ่ง เป็นระดับที่พึงพอใจอยู่พอสมควร เนื่องจากสาธารณูปการของเทศบาลหลังจากผมเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี สาธารณูปการจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ เราก็สร้างไว้หมด เช่น เทศบาลได้สร้างสนามกีฬากลางไว้ เป็นสนามที่ได้มาตรฐานพอสมควรเพื่อไว้รองรับการออกกำลังกายของประชาชน นี่ก็เป็นการถือว่าเสริมสร้างสุขภาพ เรามีสถานีอนามัยหรือว่าศูนย์สาธารณสุขเป็นของเทศบาล ไว้สำหรับบริการ เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชน ด้านการศึกษา เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กที่จะเข้าสู่ในวัยเรียนเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นของเทศบาลเอง ด้านการจับจ่ายใช้สอย เทศบาลก็มีตลาดสดของเทศบาล สัปดาห์ละ 2 วัน วันเสาร์กับวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนได้ออกไปซื้อกับข้าว และยังมีศูนย์อาหารมีทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกในการที่จะไปซื้ออาหาร เรามีกิจการประปาเป็นของตนเอง น้ำใช้ในครัวเรือนก็ประชาชนก็ได้สะดวก เพราะน้ำมีความจำเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นๆที่เสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่คิดว่าเรามีพร้อมพอสมควร ปัญหานิดหนึ่งว่า งานโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างมันก็ชำรุดทรุดโทรม ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะรองบประมาณจากรัฐบาลมาให้เพียงอย่างเดียว เราก็ให้กองคลังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารายได้ซึ่งเป็นรายได้ที่เราจัดเก็บเอง เป็นต้นว่า เราจัดเป็นลักษณะของเทศบาลพาณิชย์ เช่นศูนย์อาหารมันจะมีรายได้อยู่ส่วนหนึ่ง รายได้จากน้ำประปา รายได้จากการจัดให้เปิดพื้นที่จำหน่ายขายของในพื้นที่สาธารณะเช่น ถนนคนเดินทุกวันศุกร์ รายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ที่เราจัดเก็บเอง เป็นรายได้ที่เราพัฒนาขึ้น ส่วนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเข้ามาปีนี้ค่อนข้างจะล่าช้าแล้วก็น้อยมาก เพราะฉะนั้นปัญหาโครงสร้างบางปัญหา มันคือปัญหาใหญ่ต้องใช้งบประมาณมากๆเราก็ไม่สามารถทำได้เมื่อไม่มีเงิน ก็ใช้แนวทางซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆ เมื่อมีเงินพอสมควรก็ทำให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อไป"

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา

"ที่เห็นได้คือ กระบวนการมีส่วนร่วม เมื่อเทศบาลเราเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของในหลวงนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การทำงานร่วมกันหรือบูรณการมันจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือมีส่วนร่วม อย่างงานช่วยเหลือภัยแล้ง เรามีการทำ MOU กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงอื่นๆที่เขายังมีเครื่องมือเครื่องไม้ไม่พร้อม เลยมาทำ MOU ช่วยเหลืองบประมาณ เรามีเครื่องมือมากก็ได้ไปช่วย เช่นภัยแล้ง ป้องกันอัคคีภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เขาก็สนับสนุนงบประมาณมาบ้างบางส่วน เราก็ได้ไปช่วยเหลือเอากำลังคนกำลังเครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือเวลาเกิดภัยแล้ง น้ำใช้ไม่พอ ในฐานะที่กระผมมีเครื่องมืออยู่ในระดับหนึ่ง นี่เป็นการบูรณาการ"

โครงการที่จะสรรค์สร้างพัฒนาในอนาคต

"โครงการของผมด้านอื่นๆเราพร้อมหมดแล้วในอนาคตเราคิดว่าจะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จริงๆแล้วเราก็มีอยู่พอสมควร พอใช้ได้พื้นที่ของเรา เมื่อก่อนเราจะขาดมากในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน แต่หลังจากที่เราจัดกิจกรรมแผนงานโครงการในด้านสร้างเสริมการพัฒนาคนขึ้นมา จากการประเมินก็มีการยกระดับ ถือว่าได้มีการพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต ระยะนี้จะกลับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังมีหลายตัว ที่เรายังไม่ได้ทำ เช่น คูระบายน้ำ เมื่อเป็นชุมชนเมือง ถนนแต่ละสายพอมีการขยายตัวอาคารมากๆการระบายน้ำทิ้งของครัวเรือนเป็นสิ่งที่จำเป็น แรกๆที่มีบ้านเรือนไม่มาก ตรงนี้เขายังแก้ปัญหากันได้ ปล่อยน้ำทิ้งลงไปข้างบ้าน หลังบ้านก็ได้ แต่พอมีการสร้างบ้านเรือนมากๆ ปัญหาน้ำทิ้งไม่รู้ไปไหน ถนนของเทศบาลมีหลายสาย แต่ถนนบางสายยังไม่มีคูระบายน้ำ ในอนาคตจะพยายามสร้าง โดยจัดลำดับ ถนนที่มีอาคารบ้านเรือนแออัดคิดว่าจะจัดเข้าแผน ส่วนอื่นเราคิดว่าทำควบคู่มาตลอด พัฒนากันมาตลอด ประชาชนก็พึงพอใจพอสมควร ขณะนี่ในภาพรวมจะให้ความสำคัญไปที่ ระบบคูระบายน้ำ หลายสายยังไม่มี เป็นปัญหาทั่วไป พอบ้านเมืองเต็มเสียงเรียกร้องในการหาคูมันจะมี ตอนนี้บางสายแออัด ในเรื่องผังเมืองก็จำเป็น ตอนนี้เรามีผังเมืองแล้ว ซึ่งสมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็นด้วยประชาชนเรียกร้องด้วย เราได้จัดทำประชาคมก็เรื่องระบายน้ำเขาต้องการมาก เราต้องสนองความต้องการ ถ้าปล่อยไว้นานมันจะแก้ยาก ในด้านประชาคมอาเซียนที่จะเข้ามา เราพัฒนาในด้านของการศึกษา ด้านไอที ด้วยการมีระบบอำนวยความสะดวก"

อยากให้อนาคตของท้องถิ่นนี้เดินไปในทิศทางใด

"ต้องการสร้างกำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน แม้ว่าจะได้รางวัลมาแล้ แต่ว่าอยากให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะองค์ประกอบของบ้านเมืองน่าอยู่คือ บ้านเมืองต้องสะอาด บ้านเมืองต้องมีความปลอดภัย สาธารณูปการพร้อมรองรับความต้องการของประชาชน ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ที่กระผมมอง อยากให้คนในเทศบาลอยู่ดีมีสุข มีอาชีพพอที่จะเลี้ยงตนเองได้ ถ้าประชาชนว่างงาน เราต้องหาอาชีพหางานมาช่วย สภาพด้านเศรษฐกิจพอดี ตัวชี้วัดของเทศบาลเราจะพยายามทำให้ได้ทุกตัว จะไม่เน้นเรื่องวัตถุ แต่เน้นเรื่องวิถีชีวิต ถ้าคนมีความสุขถือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผมต้องการอย่างนั้น"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง