สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สัมภาษณ์คนดัง

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ศูนย์กระจายสินค้าเปลี่ยนโฉม "เมืองทุ่งสง"

by Dorn.Skyblue @01-04-2556 14.43 ( IP : 122...118 ) | Tags : สัมภาษณ์คนดัง
photo  , 640x857 pixel , 39,741 bytes.

นาย ทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" ความคืบหน้า โครงการศูนย์กระจายสินค้าว่า

หลังจากในปี 2554  ทางกลุ่มจังหวัดได้อนุมัติงบในการก่อสร้างถนน 42 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการไปได้ 70% ในปี 2555 ทางกลุ่มจังหวัดได้อนุมัติงบอีก 41 ล้านบาท ในส่วนนี้แยกเป็นสองกิจกรรมคือ การออกแบบศูนย์กระจายสินค้า 13 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้จัดซื้อจัดจ้างและก็ได้ลงนามว่าจ้างแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน28 ล้าน

"ขณะนี้ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบรางเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า ดังนั้นความก้าวหน้าทั้ง 2 กิจกรรมและ 2 ปีงบประมาณ ในต้นปี 2558 คิดว่าจะต้องดำเนินการได้ในลักษณะของลานตู้คอนเทนเนอร์"

เมื่อดำเนินการได้ จากการที่ทางเทศบาลได้ให้ทางเอสซีจีโลจิสติกส์ ลงไปสำรวจเบื้องต้น 12 บริษัท ก็ได้ตัวเลขว่าผู้ที่จะมาใช้ศูนย์กระจายสินค้านี้ 15,000 ตันเดือน ก็คือ 680 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน ถ้ารวมแล้ว 1 ปีค่าใช้จ่ายที่เราจะเป็นผลตอบแทนเข้ามา 159 ล้านเศษ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราคิด 50 เปอร์เซ็นต์ก็พอ

ในส่วนนี้ต่อเดือนก็คิดว่าคงจะมีรายได้ประมาณ 8 ล้าน ตรงนี้เป็นค่าตอบแทนที่สามารถจะให้เป็นค่าเช่าให้กับการรถไฟ ผมคิดว่าเบื้องต้นถ้าเรามีประมาณการอยู่ตรงนี้ ก็ถือว่าการที่จะเกิดศูนย์กระจายสินค้า การลงทุนตรงนี้คุ้มค่า เพราะว่าที่บอกว่าคุ้มค่ามันไม่ได้เฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนต่อตู้ให้กับ ผู้ประกอบการ 2,000 บาทต่อตู้ โดยประมาณ

แต่มันจะเกิดเรื่องของ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินที่เปลี่ยนจากระบบถนนมาเป็นระบบราง ซึ่งตรงนี้มีความคุ้มค่าในเรื่องของไม่ต้องซ่อมถนน สิ้นเปลืองงบประมาณ ผมคิดว่าในส่วนนี้มันจะเกิดความคุ้มค่า แต่ในอนาคตถ้าเกิดแล้วแน่นอนที่สุดครับว่า นิคมอุตสาหกรรม 3,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาบอน ที่ห่างจากศูนย์กระจายสินค้า 20 กิโลเมตร จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

เพราะว่าการที่จะไม้ยางพาราไปยังปีนังหรือผ่านทางท่าเรือต่างๆก็ดี ตรงนี้ผมคิดว่าต้องมีการแปรรูปรวมถึงยางพาราด้วยที่จะส่งเป็นยางน้ำหรือเป็น ยางแผ่นไปอนาคตต้องมีการแปรรูปแน่นอน ดังนั้นการเพื่อมูลค่าของด้านเกษตรผมคิดว่าเป็นความสำคัญของภูมิภาคเรา"

สำหรับรูปแบบการบริหาร

"แน่นอนครับว่าเทศบาลต้องเป็นเจ้าภาพแน่นอนเพราะว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เสนอแนว คิดร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรม ดังนั้นการจัดรูปแบบมันต้องมีบอร์ด ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล ในส่วนนี้โดยตรงอยู่แล้ว แล้วก็อาจจะต้องจัดเป็นรูปบริษัทลักษณะคล้ายกับของ กทม.

ซึ่งเป็นรูปแบบที่เขาทำอยู่แล้วในลักษณะของ พ.ร.บ. ของเทศบาลหรือของ กทม. ผมว่าก็คงจะไม่ห่างกัน หรือจะกำหนดรูปแบบอื่นๆใดที่สามารถมีกฏหมายรองรับที่ดีกว่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุป แต่เราเตรียมการและตั้งคณะกรรมการที่ได้คิดต่อแล้วแต่ยังไม่ได้สรุป

เพราะว่าจากการที่สำรวจเบื้องต้นของบริษัทเอสซีจี (SCG)  เรา ต้องนำเสนอผู้ว่าฯเพื่อที่จะไปรายงานต่อปลัดกระทรวง คิดว่าน่าจะหลังสงกรานต์คงจะได้เห็นรูปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการที่นำเสนอ ครม.สัญจร ที่เกาะสมุย ในโครงการเขียนออกแบบ 13 ล้านบาท ในรูปแบบทั้งหมดคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นในการออกแบบ ก็งบประมาณ ประมาณ 832 ล้านบาท

"ผมคิดว่า บวกลบแล้วมันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น เราบอกให้ชัดไม่ได้ ตัวเลขกลมๆ 1,000 ล้าน เบื้องต้นสามารถครอบคลุมได้ได้หมดหมดทั้งศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นของการรถไฟ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว 30 ปีเป็นตามเงื่อนไขเชิงพาณิชย์กับการรถไฟ แต่ขณะนี้ได้รายงานท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศ แล้วก็ทราบถึงท่านปลัดกระทรวงแล้วว่าเราจะต้องนำเสนอ ครม. เพื่อขอเช่าในอัตรารัฐต่อรัฐ ซึ่งจะลดลงมา 25 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นการลดต้นทุนทางเทศบาลด้วย"

นายทรงชัย กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าอ.ทุ่งสง คิดว่ามันไม่เพียงพอสำหรับการรองรับแน่นอน ใน 85 ไร่ จำเป็นต้องขยายพื้นที่ แต่ศักยภาพว่าภาครัฐหรือรัฐบาลจะมองว่าเทศบาลเอง ซึ่งเช่าอยู่ขณะนี้จำเป็นต้องขยายไหม ผมคิดว่าต่างชาติหรือเอกชนถ้าเราเกิดตรงนี้แล้วเขาต้องลงทุน เกิดการแข่งขันกันแน่นอน ตรงนี้เป็นจุดที่จะทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแล้วทุกมิติมันจะเกิดขึ้นแน่ นอน

แต่เราก็ได้คำนึงถึงทุกมิติ ไม่ได้คิดว่าตรงนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาในเรื่องผังเมือง ขณะนี้เราต้องทำผังเมือง 5 อบต. เทศบาล3 เทศบาล และ อบต.อีก 2 อบต. มันคงจะไม่พอ มันต้องทำทั้งอำเภอทุ่งสง และเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องอุตสาหกรรมเขียว และเรื่องนิคมที่เรามันจำเป็นต้องศึกษารูปแบบเราจะวางยังไง แล้วการเชื่อมโยงรัฐบาลต้องสนับสนุนในเรื่องของระบบราง

ซึ่งขณะนี้ระบบรางยังไม่ถึงท่าเรือจะไม่สามารถลดต้นทุนได้ 100% ทางรัฐบาลจำเป็นต้องลงทุนด้วย ตอนนี้ทางระบบจะไปถึงสถานีกันตัง ยังไม่ถึงท่าเรือก็ประมาณ 4-5 กิโลเมตรกับ 10 กิโลเมตรไปถึงนาเกลือของ อบจ.แต่เราไม่ได้ทราบว่าเขาจะทำเป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งหรือขนส่งมวลชนตรงนี้ต้องดูบริบทของทางตรังด้วย

แต่ท่าเรือของบริษัทเอสซีจี ที่ เช่าของเอกชนเขาขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียเข้ามาและเข้ามายังทุ่งสง ผมว่าถ้าสามารถทำได้มันก็สามารถลดต้นทุนการขนส่งและก็เรื่องของความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของคนที่จากอ.ทุ่งสงถึงจงตรังจากระบบรถยนต์ ถ้าเปลี่ยนมาเป็นรางเมื่อไหร่ปัญหาในการซ่อมแซมเรื่องถนนจะลดลง

"ลดเรื่องของความปลอดภัยได้ส่วนสินค้าที่จะส่งไปท่าเรือปีนังผ่านปาดังเบซาร์  มันซับพอร์ตอยู่แล้ว เพราะรถไฟที่มันไปถึงปาดังเบซาร์ หัวรถจักรเขาก็ลากต่อหรือ จะใช้ยกขึ้นตู้รถไฟของมาเลเซียต่อไปได้เลยถึงท่าเรือปีนัง ซึ่งตรงนี้มันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว"

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า สำหรับอนาคตเมืองทุ่งสง เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะ อ.ทุ่งสงจะเป็นเมืองอุตสาหกรรม เพราะมีโรงปูนซีเมนต์ โรงไม้ยางพารา โรงยางพารา โรงแปรรูปถุงมืออะไรต่างๆ มันเกิดอยู่แล้ว มันเป็นอยู่ในตัวและจะยิ่งขยายมากยิ่งขึ้น

"ตอนนี้เราไม่ได้คำนึงเฉพาะบริษัทเอสซีจีเท่านั้น ที่ เราสำรวจหมายถึง เราสำรวจไม้ยางพารากับยางพาราเท่านั้นเอง แต่ในส่วนของแป้งมัน สินค้าเบ็ดเตล็ดและสินค้าข้าว น้ำตาล เรายังไม่คิดถึง ผมคิดว่าตัวนี้มันจะมหาศาล    ถ้าเกิดว่ามีโกดังสินค้าต่างๆ"

ซึ่งมันสามารถที่จะบริหารจัดการโกดังเพื่อสนับสนุนห้างสรรพสินค้าต่างๆใน อ.ทุ่งสง  มันก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าของบริษัทเอสซีจี ทีเราได้พูดคุยกันโดยวาจาว่า ในส่วนของภาคใต้ทั้งหมดเขาจะย้ายจากสุราษฏร์ธานีมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เช่า 1 โกดังเพื่อจะกระจายในพื้นที่ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี ทั้งหมดสู่ในภาคใต้

"จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาของโครงการนี้ อยู่ที่ 7-10 ปี น่าจะเป็นไปได้ แต่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเห็นโครงการนี้ ถ้าเกิดเป็นศูนย์กระจายสินค้า เต็มรูปแบบผมคิดว่า 7 ปีน่าจะคุ้มทุน ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนและเราเป็นผู้บริหารจัดการดูแลตรงนี้ ในการนำเสนอรัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ 832 ล้านบาท"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง