สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

paktaifocus

พล.ต.ชรินทร์ ปิดอบรมโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน 2556

photo  , 360x239 pixel , 19,655 bytes.

วันนี้ (10 ก.ค. 56) เวลา 10.00 น. ที่ หน่วยฝึกอบรมที่ 1 บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ชรินทร์ อมรแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบหนังสือรับรอง และปิดการอบรม "โครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน" รุ่นที่ 9 ประจำปี 2556 จำนวน 75 คน โดยแยกเป็น จังหวัดสงขลา 19 คน, จังหวัดปัตตานี 35 คน, จังหวัดนราธิวาส 18 คน และจังหวัดยะลา 3 คน โดยมี ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ผู้แทนกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ผู้นำศาสนา และชุดวิทยากรให้การต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน, ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งเป็นการสานต่อนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (คนเก่า) ใน "โครงการนำคนกลับบ้าน เพื่อสร้างสันติสุข" และนโยบายพาคนกลับบ้านที่เปิดให้ทุกคนได้มาอยู่กับครอบครัวอย่างสันติสุข


 คำอธิบายภาพ : pic51dfd4570f2d2

 คำอธิบายภาพ : pic51dfd4570f8df

ในการนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า กล่าวว่าขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้นำเอาความรู้ที่วิทยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง เป็นศาสนิกชนที่ดีในห้วงเดือนรอมฎอน รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน เพื่อนำพาสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป พร้อมทั้งพบปะทักทายกับผู้เข้ารับการอบรม ก่อนเดินทางกลับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง