สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมสสค.มอบเกียรติบัตรโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบสู่ประชาคมอาเซียน

photo  , 640x427 pixel , 44,991 bytes.

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.56 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  มูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนและคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษามลายู หลักสูตรสำหรับเยาวชน จำนวน 38 คน  และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ 30 คน ตามโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สสค. ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ศึกษาอาเซียนต้นแบบของภาคใต้และเปิดสอนภาษามลายู เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่  เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อุบล เล่นวารี  ที่ปรึกษามูลนิธิร่มฉัตร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม

            ดร.วาสนา  เลิศศิลป์  ผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในฐานะที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคใต้ของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย กล่าวว่า  การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ การเป็นแหล่งเรียนรู้อาเซียนต้นแบบ จะสำเร็จและมีความยั่งยืนอยู่ได้จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน และองค์กรทางศาสนา หรือ ที่เรียกกันว่า ?บวร โมเดล?  หากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็เชื่อได้ว่าการเตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการยั่งยืน

            ด้านนางสาวณิชาห์รี  ปุตรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษามลายู ให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ ของศูนย์ศึกษาอาเซียนต้นแบบภาคใต้ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย กล่าวว่า  การเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญมาก เพราะหากเราพูดกับเพื่อนบ้านเราได้  การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็จะง่ายขึ้น ภามลายู เป็นภาษาที่มีความสำคัญ เนื่องจากเกินครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียน เกือบ 600 ล้านคน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร ดังนั้นหากเราสาสามารถเรียนรู้และใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารได้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อสมัครเรียนภามลายูได้ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 074- 334-778 ในวันและเวลาราชการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง