สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ม.อ. หาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัด ทปอ.

by Focus Team @27-08-2556 14.06 ( IP : 110...122 ) | Tags : การศึกษา , ม.อ.หาดใหญ่ , ทปอ.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2556 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย และสถาบันที่สนใจเข้าร่วมประชุม 37 สถาบัน รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปัจจุบันมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ที่ประชุมอธิการบดี เป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง จัดขึ้นเป็นประมาณสองเดือนครั้ง โดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ ความคิด การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศที่เป็นความสนใจร่วมกัน


การดำเนินงานจะมุ่งที่ความคล่องตัวและยึดหลักความเป็นอิสระของแต่ละสถาบัน ผลักดันความคิดสร้างสรรค์และเสนอแนวคิดเห็นต่อรัฐบาล โดยมี 27 สถาบัน ที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

ข่าวโดย วุฒิวัฒน์ สังข์ศิลป์ชัย  (ผู้สื่อข่าว ภาคใต้โฟกัส)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง