สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

"คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารฯ" เปิดเวทีใต้-เล็ง "ครัวไทย...ครัวโลก"

photo  , 679x960 pixel , 123,023 bytes.

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 08.30-13.00 น. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จัดโครงการ ประชุมเวทีภูมิภาค วัฒนธรรมไทยสู่การมีโภชนาการที่ดี ภาคใต้ ณ ห้องประชุม โรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย และพัฒนาตำรับอาหารให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สู่การเป็น ?ครัวไทย...ครัวโลก?


ทั้งนี้ มีการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมไทยสู่การมีโภชนาการที่ดี จำนวน 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งการศึกษาตามกลุ่มวัฒนธรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคใต้ตอนกลาง 9 จังหวัด ประกอบด้วย พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา และกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส


กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน นักวิชาการ อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจโดยทั่วไป


ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการบรรยายนำเสนอรายงานการวิจัย องค์ความรู้วัฒนธรรมไทยสู่การมีโภชนาการที่ดี การจัดนิทรรศการ และกระบวนการในการปรุงอาหารแต่ละประเภท รวมถึงการจัดซุ้มอาหารบริการผู้ที่เข้าร่วมงานด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง