สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย"

วันที่ 2 กันยายน 2556  เวลา10.00 น. ที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในหัวข้อ

?ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558? ซึ่งโรงเรียนมหาวชิราวุธจัดขึ้น โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร

สำหรับการจัดให้ความรู้ในหัวข้อ ?ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน? เพื่อให้นักเรียนและครู-อาจารย์ของโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัว เข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ละทิ้งความเป็นไทย โดยเฉพาะการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องรักษาไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

ตลอดจนการรู้จักตนเองในการพัฒนาภายใต้ แนวคิดปรัชญา ?เศรษฐกิจพอเพียง? ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC ในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติตน รวมทั้งให้นักเรียนได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนต่อไป ทั้งนี้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ต่อไปภายใต้กรอบของประชาคมอาเซียน

ข่าวโดย (นันทิยา ฝาเเละ ผู้สื่อข่าวภาคใต้โฟกัส)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง