สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชู 9 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2556 ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดสัมมนาใหญ่เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน หนุนการสร้างงาน โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน

พร้อมแจงมาตรการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้ เน้นสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและรับฟังปัญหานักลงทุนในพื้นที่ก่อนช่วยเหลือส่งเสริมการลงทุนในอนาคต น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นหลักในการปฏิบัติตาม

โดยมี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาท่องเที่ยวจังหวัด ผู้ประกอบการ นักลงทุนและนักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 9 โครงการสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ

ได้แก่ 1.การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน 2.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล 4.การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน 5.การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 6.การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการมุสลิม

7.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางขั้นต้น และ 9.การส่งเริมผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดย 9 โครงการพร้อมที่จะดำเนินการ เพื่อกระตุ้นการลงทุน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้เท่านั้น แต่จะส่งผลทางอ้อมต่อการนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หากมองในภาพของราชการวัตถุดิบและผลผลิต คือ กระทรวงเกษตร ถ้าจะมองไปที่ผู้ผลิต คือ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ้าจะมองในเรื่องการค้าก็จะตั้งไปที่กระทรวงพาณิชย์ ถ้าจะมองเรื่องแหล่งทุน คือกระทรวงการคลัง แต่อยากให้ทุกคนที่มาร่วมรับฟังสัมมนาทำหน้าที่เป็นทุกกระทรวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการทำการค้า การลงทุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเปิดโอกาสให้เต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัตถุดิบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการนำพาเศรษฐกิจไปสู่ความเจริญในอนาคต

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ 6/2556 เรื่องนโยบายการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 3 มาตรการ

ได้แก่ 1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี และสิทธิในการส่งเสริม 2.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายเดิมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่จะได้รับสิทธิทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ที่ลงทุนใน 4 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

3.มาตรการส่งเสริมการนิคมหรือเจตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่คลัสเตอร์ สำหรับรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี และสิทธิในการส่งเสริม


ข่าวโดย..  นันทิยา ฝาและ  (ผู้สื่อข่าว นสพ.ภาคใต้โฟกัส) อ่านต่อ นสพ.ภาคใต้โฟกัส ฉ.812

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง