สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ผจว.สงขลา รวมพลังไทย เสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบล จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.56 ที่วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังไทย เสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบล จังหวัดสงขลา  พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ตำบล หมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่น และหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตำบล ของจังหวัดสงขลา อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยมี นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอนาทวี นายอำเภอสะบ้าย้อย ป้องกันจังหวัด ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกว่า 500 คน

                นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์  ปลัดจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การลดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความสูญเสียในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล และได้จัดสรรงบประมาณ 1 ล้าน ให้กับตำบลในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อ.จะนะ นาทวี เทพา และ อ.สะบ้าย้อย  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมภายในตำบลให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นกับหมู่บ้านและ ตำบล  จังหวัดสงขลา

                สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่น อ.จะนะ ได้แก่  ม.5 ต.คลองเปียะ , อ.เทพา ได้แก่ ม.3 ต.สะกอม , อ.นาทวี ได้แก่ ม.6 ต.นาหมอศรี และ อ.สะบ้าย้อย ได้แก่ ม.2 ต.เปียน และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล ในระดับอำเภอ  อำเภอจะนะ ได้แก่ ตำบลป่าชิง , อำเภอเทพา ได้แก่ ตำบลท่าม่วง, อำเภอนาทวี ตำบลสะท้อน และ อำเภอสะบ้าย้อย ได้แก่ ตำบลธารคีรี

                ด้านนายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่ตำบล หมู่บ้าน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลนั้น แสดงว่าในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบลนั้น ๆ ผู้นำและประชาชนทุกฝ่ายมีความร่วมมือ ร่วมใจ และเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการหมู่บ้าน ตำบลอย่างจริงจัง จึงเห็นควรที่จะได้รับผลตอบแทนที่ได้ทำร่วมกัน การได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จของทุกคนในหมู่บ้าน ตำบล และเพื่อเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์ถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่คิดดี ทำความดี โดยที่มีคนรับรู้ สังคมรับรู้ และคนในหมู่บ้าน ตำบล จะได้มีความภาคภูมิใจในโล่รางวัล และจะต้องทำหน้าที่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลัง ได้หันมากระทำความดี ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสร้างโอกาสให้พลังมวลชนทุกฝ่ายในหมู่บ้านได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความเข้าใจต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจ ปัญหาความหวาดระแวงระหว่างกันก็จะไม่เกิด ความขัดแย้งต่าง ๆในพื้นที่ก็จะลดลง และเพื่อลดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาต่อไป...

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง