สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เทศบาลคอหงส์

"เทศบาลคอหงส์" ระดมทุกภาคส่วน ร่วมทำ "ประชาคม" สู่การพัฒนาท้องถิ่นวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-12.00น.สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 (ประชาคมเมืองคอหงส์) ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 1 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวว่า การประชุมประชาคมเมืองคอหงส์ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญและมีความจำเป็นต่อการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมเมืองคอหงส์ขึ้นทั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และบทบาทในด้านต่างๆที่จะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น เสนอมุมมองแนวคิด หรือเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน

ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองคอหงส์และจะทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และเกิดประสิทธิผลทำให้โครงการพัฒนาต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวคอหงส์ทุกๆด้าน

นอกจากการประชุมฯข้างต้นแล้ว ยังมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคม เข้ามาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แทนคณะกรรมการบางท่านที่หมดวาระด้วย

ชญาพร เชาว์ทอง ผู้สื่อข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง