สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                           

ลูกปัด

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1

น.ส. ปัทม์วิรุฬวราภรณ์ มหาศาลเลิศพิพัฒน์

ส่วนสูง : 156  น้ำหนัก : 47

กำลังศึกษาระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา

ภูมิลำเนา : จ.สงขลา

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน