สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                           

แอน

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4

น.ส. สุนิสา  หอเกียรติศักดิ์

ส่วนสูง : 171  น้ำหนัก : 51

การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี

คณะ : นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา

ภูมิลำเนา : สงขลา

อาชีพ  : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิครินทร์

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน