สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5

   
           

ผู้สมัครทั้งหมด

                         

โบว์

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5

น.ส. กมลวรรณ  พรมยอด

ส่วนสูง : 170  น้ำหนัก : 52

อาชีพพนักงาน บริษัทคิสกรุ๊ป จ.สงขลา

ภูมิลำเนา : สงขลา

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน