สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                             

เจน

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6

น.ส. เจนจิรา แซ่เจิ้ง

ส่วนสูง : 157  น้ำหนัก : 40

การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี  สาขา :  นิติศาสตร์

คณะ : นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา

ภูมิลำเนา : ยะลา

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน