สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                             

ฟ้า

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7

น.ส. ชนิตา  ช่วงมณี

ส่วนสูง : 158  น้ำหนัก : 41

กำลังศึกษาระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ฯ ศาลายา  จ.นครปฐม

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน