สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                             

ปิงปอง

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1

น.ส.เวธกา เพ็ชรสุข

ส่วนสูง : 175 ซม.  น้ำหนัก : 53 กก.

การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขา : สถิติประยุกต์

ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน