สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                             

ใบพัด

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13

น.ส.ปภัสสร ตั้งอุดมรัตนกุล

ส่วนสูง : 176 ซม.  น้ำหนัก : 54 กก.

การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คณะ : มนุษย์ศาสตร์    สาขา : สื่อสารมวลชน

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน