สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 17

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                           

เมย์

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 17

น.ส. เมธิตา ช่วยสถิตย์

ส่วนสูง : 175 ซม.  น้ำหนัก : 55 กก.

การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัด นครศรีธรรมราช

คณะ :  เทคโนโลยีการเกษตร  สาขา : สัตวแพทย์ศาสตร์

ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน