สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18

   
           
ผู้สมัครทั้งหมด
                             

ควีน

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18

น.ส.สโรชา สมวงค์

ส่วนสูง : 175 ซม.  น้ำหนัก : 52 กก.

การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

คณะ : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ    สาขา : ธุรกิจการบิน

ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช

ร่วมโหวตผ่านการกด Like
หมายเหตุ
- 1 สิทธ์ 1 Like เท่ากับ 1 เสียง
- ผลคะแนนในกิจกรรมการโหวตผ่านการกด Like นับจากผู้ที่มีจำนวน Like มากที่สุด
- การโหวตผ่านการกด Like นับเป็น 30%ของคะแนนมหาชน