สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Star Focus

ผู้หญิงทำได้... พี่แม้ว รองผู้อำนวยการ ท.2

by Focus Team @13-01-2558 12.08 ( IP : 110...164 ) | Tags : Star Focus , ผู้หญิง
photo  , 640x462 pixel , 49,998 bytes.

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ภาคใต้โฟกัสคอลัมน์  ผู้ญิ๊ง ผู้หญิง สัปดาห์นี้มารู้จักกับ นางสาวพรพรรณ กิติคุณ หรือพี่แม้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล2 (อ่อนอุทิศ) และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พี่แม้ว บอกว่า การทำงานเป็นผู้บริหารในสถานที่ศึกษาฐานะรองผู้อำนวยการของโรงเรียนและรักษาการแทนผู้อำนวยการ นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและบริการบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอนพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา ด้วยความสุขที่แท้จริงในการทำงานคือ การทำงานด้วยความรักงาน รักในสังคมที่ตนมีอยู่ หาส่วนดีของงาน และทำด้วยความเต็มใจสมำเสมอด้วยจิตใจที่ผ่องใสตลอดเวลา ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงาน สิ่งที่ตามมาก็คือความสำเร็จของงานที่มีคุณภาพ?คติประจำใจในการดำเนินชีวิต ?ความดีไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต? แต่ความดีนั้นเปรียบเสมือน เกราะที่คอยป้องกันเราการดแู ลสขุ ภาพ ถงึ แม้งานจะย่งุ แค่ไหน สงิ่ ที่ไม่อาจละเลยได้คือการใส่ใจสุขภาพตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน ลดอาหาร ที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ สภาพจิตใจ ให้ยอมรับกับปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ออกกำลังกายที่เหมาะกับวัยโดยส่วนใหญ่แล้วจะออกไปเดินเร็วๆ วันละ30 นาที ตามเวลาที่สะดวก ก่อนมาทำงาน หลังการทำงานหรือบางครั้งก็ออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกายในบ้าน อีกทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอและใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง จัดบ้านเดินห้าง Shoppingมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงยุคใหม่ ต้องมีความรู้ความสามารถ คิดในเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ และบอกกับตนเองเสมอว่า เราทำได้ เราต้องทำให้สำเร็จปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหา เป็นการเลือกมุมมองดีๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้อย่างมีคุณค่าเกิประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมผู้หญิงก็สามารถยืนหยัดด้วยตนเอง มีจุดมุ่งหมายความคาดหวังสามารถทำงานหาเงินเลย ตนเอง มีสิทธิและบทบาทในสังคมมากขึ้น? พี่แม้วกล่าว และว่าจะสังเกตได้ว่า ปัจจุบันหลายๆ องค์กร ผู้หญิงจะสังเกตได้ว่า ปัจจุบัน หลายๆ องค์กร ผู้หญิงจะมีบทบาทการทำงานในระดบั ผู้บูริหารสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จเช่นกันได้จะมีบทบาทการทำงานในระดับผู้บริหาร สามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จเช่นกันได้

ทีมข่าว สำนักข่าวโฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง