สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

9 มทร.ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 3

by Focus Team @14-01-2558 19.21 ( IP : 110...56 ) | Tags : การศึกษา , บริหารธุรกิจ
photo  , 307x449 pixel , 110,891 bytes.

9 มทร.ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 3
รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า โครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 เป็นการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งแรก มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ แสดงศักยภาพทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้แสดงกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
โดยมีผู้เข้าร่วมโครการทั้งสิ้น 700 คน ประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลการจัดการ 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริการธุรกิจ กล่าวว่า เนื่องจากว่าในด้านการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ เป็นการพัฒนาทางด้านวิชาการ ความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ก็เลยจุดประกายว่า เราจะทำอย่างไรถึงจะมาร่วมมือกันทางด้านวิชาการตรงนี้ได้บ้าง  เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจของ 9 มทร. ร่วมมือกันแล้วก็ประชุมร่วมกัน แล้วก็กำหนดว่าจะมีกิจกรรมทางด้านวิชาการอะไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมที่เรามีแข่งขันกันจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ คือ 1. กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ ปีนี้เราจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทางด้านแผนธุรกิจไปดูเรื่องของการพัฒนาธุรกิจอะควอเรี่ยมสงขลา แล้วก็จะให้แต่ละกลุ่มทำแผนธุรกิจ แล้วก็จะมาแข่งขันกันว่าแผนธุรกิจของใครดีที่สุดนะคะ แล้วก็จะมีรางวัลให้ กิจกรรมที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ ตรงนี้เป็นด้านไอที ก็จะมีการแบ่งเป็นทีมๆ แล้วก็แข่งขันตอบปัญหาทางด้านสื่อ หลังจากนั้นก็จะพานักศึกษากลุ่มนี้ไปดูงานทางด้านเขาตังกวน แล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาทำสื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อไอทีอะไรต่างๆ แล้วก็เอามาประกวดกันว่าสื่อของใครดีที่สุด กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยจะแสดง ที่เวทีสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละชุดจะใช้เวลาในการแสดง 10-15 นาที
ในส่วนของด้านของอาจารย์นะคะ ก็จะมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดการเรียนการสอนสูความเป็นเลิศ อาจารย์ที่ใช้งานวิจัย งานบริการวิชาการเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน อาจารย์แต่ละที่เขาก็จะคัดของเขามาแล้วก็มาแข่ง ในส่วนของนักศึกษาก็จะมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ว่านักศึกษาทำกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นแล้วดี เขาจะมาแข่งขัน แล้วก็ภาคกลางคืนก็จะมีพวกแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสามคืนนะคะ โดยเฉพาะวันที่ 15 แต่ละสถาบัน แต่ละ มทร. ก็จะมีนักศึกษา ขึ้นมาแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำของแต่ละที่ จากการจัดสองครั้งที่ผ่านมา รูปลักษณ์เรามีลักษณะที่คงเดิมแต่มันจะมีการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนดีขึ้น แล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการดีขึ้น สามารถที่จะมาต่อยอดทางด้านวิชาการ ได้มีความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่า อย่างของที่ดีที่สุดอย่างปีที่แล้ว ของ มทร.ล้านนา เขาได้รางวัล แนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดการเรียนการสอนสูความเป็นเลิศ เราก็ได้ศึกษาจากตรงนั้นแล้วเราก็ได้ช่วยกันไปพัฒนา การเรียนรู้ด้วยกัน แล้วมันก็จะพัฒนาทางด้านวิชาการไปด้วยกัน ในส่วนรูปแบบกิจกรรมของปีที่แล้วนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ รูปแบบกิจกรรมก็ยังคงเดิมอยู่ อย่างเช่น เรื่องของแผนธุรกิจนะคะ เขาก็ให้นักศึกษาไปดูจากสถานที่จริงอะไรอย่างนี้คะ ไปดูหลายๆ ที่ แล้วก็เก็บข้อมูลมาเพื่อมาจัดทำแผนแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มานำเสนอผลงาน แต่ว่าปีที่แล้วเราไปที่อยุธยาเพราะฉะนั้นสถานที่มันแตกต่างกัน เงื่อนไขที่มันด้อยหรือว่าปัจจัยที่เรานำมาใช้นี้มันย่อมแตกต่างกัน ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละ มทร. เพราะเรามีทุกภาคทั่วประเทศไทย จากการที่เรามีการแข่งขันการทำแผนธุรกิจการประกวดสื่อนี้เราได้นำผลงานจากการแข่งขันไปต่อยอด เช่นจากปีที่แล้วของ มทร.สุวรรณภูมิ เขาก็เอาแผนตัวนี้ไปใช้ในบทเรียนในการศึกษามากกว่ายังไม่ถึงขั้นเอานำมาใช้ในการปฏิบัติจริงมากมายนัก แต่ว่าผลการเรียนรู้นี้ทำให้นักศึกษาได้คิดกระบวนการเรียนรู้ว่าการที่นักศึกษาจะเอาไอที เอาข้อมูลต่างๆ ออกมาใช้นั้น นักศึกษาต้องใช้กระบวนการอย่างไร วิธีการคิดค้นนั้นนักศึกษาจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วเอามาใช้และคิดว่าอนาคตสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้
สำหรับในการจัดครั้งต่อไป เราก็มีการประชุมกันมาเรื่อยๆ ว่าครั้งต่อไปกระบวนการในการจัด จะคงลักษณะของการเป็นการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้มีการร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนทางด้านนี้ แล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันทั้งของอาจารย์แล้วก็ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจของเรานี้ก็เปิดการเรียนการสอนมาตั้งปี 2498 เราก็ฝึกสอนนักศึกษาเน้นทางด้านทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะ ว่าเด็กเราที่ออกไปต้อง Practical ต้องเก่งทางด้านฝีมือ เพราะคณะบริหารธุรกิจเราก็จะมีสาขาบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด สารสนเทศคะ เราจะคลุมทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราทำแผนธุรกิจได้เลย แล้วเรายังมีระดับปริญญาโท MBA เราเน้นทางด้าน SME แล้วก็โครงการต่อไปคิดว่าจะเปิด MBA การตลาด MBA บัญชีต่อไป

ทีมงาน : สำนักข่าวโฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง