สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

มรภ.สข.ประกวดถาพวิถีเลสาบ ชิงโล่พลเอกเปรม-เงินรางวัล4หมื่น

by Focus Team @18-03-2558 17.36 ( IP : 110...244 )
photo  , 640x447 pixel , 29,746 bytes.

มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิตลุ่มน้ำเลสาบ มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย สะท้อน ความเป็นอยู่ การศึกษา ศาสนา วัฒน
ธรรมและสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดทะเล สาบ ชิงเงิน 40,000 บาท พร้อมโล่พลเอกเปรมฯ

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาศิรินทร์ อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางคณะฯ
จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ?มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ ครั้งที่ 1? ชิงเงิน รางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และเกียรติบัตร เปิดรับภาพตั้งแต่บัดนี ้-20 เมษายน 2558 ประกาศผล 30 เมษายน ?ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา?
โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ประกอบด้วยพื้นที่
จ.สงขลา 12 อำเภอ คือ อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.กระแส สินธุ์

พื้นที่ จ.พัทลุง ทั้งจังหวัด

พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 2 อำเภอ คือ อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร

โดยเป็นภาพที่เกี่ยวกับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจชุมชน การคมนาคม เป็นต้น
ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวถึง

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวดว่า ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม และต้องเข้ากับแนวคิดมองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ เป็นภาพถ่ายสีหรือขาวดำ อัดภาพลงบนกระดาษขนาด 12 x 18 นิ้ว ผนึกลงบนกระดาษแข็งสีดำ หรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดใหญ่กว่าภาพถ่าย พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่าย เขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด และระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมลลงบนกระดาษขนาด 10x15 เซนติเมตร ติดลงบน มุมล่างขวาด้านหลังภาพทุกภาพ กรณีถ่ายด้วยกล้องฟิล์มให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบสำเนาสไลด์หรือฟิล์ม 35 มม.
โดยแผ่นสไลด์ต้องใส่กรอบกระดาษแข็งหรือกรอบพลาสติกขนาด 2 x 2 นิ้ว สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ เท่านั้น และภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติเท่านั้น (ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น


ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดเวทีใดๆ ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือ แผ่นภาพ ปฏิทิน เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน หากภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับ การพิจารณา และแม้จะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว แต่ถ้ามีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง

และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิด และขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ โดย มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ พิมพ์เผยแพร่และจำหน่าย โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ


ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ
2 เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
ผู้สนใจ ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ น.ส.นูสรีซัน โต๊ะเส็น สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 66 มรภ. สงขลา หรือส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองประกวดภาพ ?มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ? มาที่ คณะวิทยาการจัดการ มรภ. สงขลา 160 ถนนกาญจนวนนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 885 วันที่ 14-20 มี.ค.58 โฆษณา/สมัครสมาชิก Tel. 074-368523-4 ประชาสัมพันธ์ fanpage/Website : focuspaktai@Gmail.com http://songkhlatoday.com/

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง