สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

อบจ.สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

by Focus Team @09-05-2558 15.11 ( IP : 110...233 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , *หาดใหญ่* สงขลา
 • photo , 960x720 pixel , 95,394 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,137 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,425 bytes.
 • photo , 852x640 pixel , 77,394 bytes.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อการศึกษาออกแบบ เพื่อการท่องเที่ยวถนนติณสูลานนท์ ซึ่งทาง อบจ.สงขลาได้ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศในงานดังกล่าว และนายสุรัตน์ ภัทรภูติ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลา ผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนสื่อมวลชนนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องการะเกด ๓ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช สงขลา จังหวัดสงขลา มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และกีฬาของภาคใต้ที่มีศักยภาพหลายๆด้าน รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่ด้วยข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆของเมืองสงขลา ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด ในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุด ซึ่งมีผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้งเทศบาลนครสงขลากำลังดำเนินการก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ประกอบกับในอนาคตจะมีแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อาทิศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ และท่าเทียบเรือชายฝั่ง เป็นต้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง