สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Sport

7สถาบันตั้งศูนย์ปันจักสีลัต"ภาณุ"หวังปั้นเป็นนักกีฬาอาชีพ

by Focus Team @06-07-2558 14.21 ( IP : 110...220 ) | Tags : Focus Sport
photo  , 640x358 pixel , 45,637 bytes.

ตั้ง"ม.ทักษิณ-ราชภัฎยะลา" เป็นศูนย์ กีฬาปันจักสีลัด เชื่อมเครือข่าย 7 สถาบัน รองรับการแข่งขันปี 2560 เผย"ภาณุ อุทัยรัตน์" จะส่งเสริมนักกีฬาให้ถึงฝั่ง เป็นนักกีฬาอาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา รศ.น้อม สังข์ทอง รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ทักษิณ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดม ศึกษาเขตภาคใต้ นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผู้ อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะผู้ แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา นายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการ เทคโนโลยี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และ อาจารย์ นักรบ ทองแดง ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ รศ.น้อม กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์กีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดตั้งศูนย์กีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เยาวชนหันมาเล่นและฝึกซ้อมกันมากขึ้น พร้อมทั้งนำ วิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างสมรรถ นะในด้านต่างๆ จนสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ "ปันจักสีลัต" เป็นกีฬาที่แพร่หลายในรูปของศิลปะการละเล่นหรือกีฬาพื้นเมืองในชุมชนชายไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ประยุกต์จากศิลปะพื้นฐานการเล่น"สีละ" จนกลาย เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่บรรจุเข้าแข่งขันซีเกมส์ ตั้งแต่ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2530) เป็นต้น มา และการแข่งขันในระดับต่างๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด ในการจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาของกีฬาปันจักสีลัต
ในประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (กีฬาสาธิต) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และถัดมาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 ซึ่งสถาบันการพล ศึกษาเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้สถาบันอุดม ศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 15 สถาบัน หลังจากนั้นกีฬาปันจักสีลัตไม่ได้จัดการแข่งขัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่องของกีฬาปันจักสีลัตในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ
ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้จะส่งผลต่อการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตในอนาคต ม.ทักษิณ มีความยินดีในการจัดตั้ง ศูนย์ปันจักสีลัต โดยจะดำเนินการตามนโยบายไปสู่เป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2560 จะสร้างโรงยิมแห่งใหม่ขึ้น เพื่อสร้างกระบวนภายใน รวมทั้งการเรียนการสอน ที่จะฝึกสมรรถภาพทางกาย ภายใต้แผน พัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้เล่นกีฬา ด้วยกรอบงบประมาณ 1 ปี 2 ล้านบาท ในการพัฒนา ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ มหา วิทยาลัยทักษิณ รวมกับสถาบันพละยะลา
ม.วิลัยลักษณ์ ม.ราชภัฏสุราษณ์ธานี ม. ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏยะลา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ม.อ.ปัตตานี ในการสนับ สนุนศูนย์ต่างๆ ด้านค่าฝึกซ้อม ค่าครูฝึก เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ซึ่งการจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์
รวมทั้งศูนย์ ม.ทักษิณ จะจัดซื้อ อุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในปี 2560 ด้วย นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผอ.กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดม ศึกษา สกอ. กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ และเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาได้มา มีส่วนรวมในการฝึกและแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในภาคใต้ การตั้งศูนย์ปันจักสีลัตในภาคใต้ จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรง ทางอ้อม
สำหรับทางตรงเด็กนักเรียนนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกันได้ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมในด้านทักษะ สมรรถนะภาพร่างกายของแต่ละศูนย์ฝึก "ศูนย์กีฬาปันจักสีลัตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อจะสร้างศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเพื่อเข้าสู่ทีมชาติ และนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งกีฬายังสร้างความมีน้ำใจ ระเบียบวินัย คือมีน้ำใจเป็นนักกีฬา" นายนักรบ ทองแดง ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายของนายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขา ธิการ ศอ.บต.ภายใต้ความร่วมมือกับ นาย จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการ สมาคมปันจักสีลัตฯ จะส่งนักกีฬาให้ถึงฝั่ง นั่น หมายถึงเด็กที่มาเล่นกีฬาปันจักสีลัตที่ อยู่ในสมาคมฯ จะดูแลในเรื่องผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จในเรื่องกีฬา การแข่งขัน รวมทั้งความสำเร็จในการศึกษาระดับหนึ่ง ?เด็กที่เล่นปันจักสีลัตทุกคนจะต้องเล่นกีฬาได้ดี และเรียนจบเป็นลำดับแรก เมื่อเรียนจบ สมาคมได้ช่วยทุกวิถีทาง ในการกำหนดในระยะแรก หรือความเหมาะสมในเรื่องการทำงาน เช่น การบรรจุ รับราชการทหาร ลูกจ้าง ศอ.บต.หรืออสนับสนุนในเรื่องเงินเดือนในการฝึกซ้อม การเตรียมพร้อมแข่งขันเพื่อให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจ? โดยประเทศสิงค์โปร์ถือเป็นพันธ มิตรใหญ่ ?ปันจักสีลัตนานาชาติ? ที่ก่อตั้งขึ้นโดย 4 ประเทศอินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลยเซีย บูรไน ซึ่งล่าสุดประเทศไทยได้ถูกหยิบยก ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างมากให้เป็นหนึ่งในประเทศก่อตั้ง และยัง ได้จัดการแข่งขัน"วันซีลัต" หมายถึง กีฬา ปันจักสีลัตได้ก้าวไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพ ขณะนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ยังไม่จดสิทธิบัตร รับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งการแข่งขันครั้งแรกเริ่มต้นในเดือนหน้า โดยประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเหมือนกับการแข่งขันมวย Thai Fight ของประเทศไทย ที่นักกีฬามีรายได้จากการแข่งขัน และต้องเ ้ป็นนักกีฬา รุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัม ไปร่วมแข่งขัน  โดยมีค่าที่พัก ค่าเดินทาง การดูแล นักกีฬา รวมถึงเงินรางวัลในแต่ละเหรียญ นายพิทยา รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศอ.บต. กล่าวว่า
การเผยแพร่กีฬาปันจักสีลัต คือแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการมีบัณฑิตอาสา 4 เสาในการแก้ปัญหา3จังหวัด ทั้งนี้ ?ปันจักสีลัต? เป็น 1 ใน 10 กีฬาในการพัฒนา โดย ศอ.บต.จะผลักดันกีฬาปันจักสีลัตให้คนทั้งประเทศได้รู้จักไม่ใช่แค่ใน 3 จังหวัด ภายใต้การบริหาร โปร่งใส่ ปลูกฝัน ปรองดอง ทั้ง 4 ภาค พร้อมผลักดันหอเกียรติยศปันจักสีลัต โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับสถาบันพละยะลา "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ เราจะพัฒนาเดินหน้าไปด้วยกันทุกภาคส่วน"
หนังสือพิมพ์ ภาคใต้โฟกัส 899

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง