สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สัมภาษณ์คนดัง

U.of Novi Sad เซอร์เบีย มอบปริญญากิตติมศักดิ์ อธิการบดี ม.อ.

by Focus Team @15-07-2558 10.14 ( IP : 110...53 ) | Tags : สัมภาษณ์คนดัง
  • photo  , 640x316 pixel , 310,474 bytes.
  • photo  , 640x428 pixel , 407,818 bytes.
  • photo  , 640x428 pixel , 408,744 bytes.

University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ได้ทำพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้สานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ University of Novi Sad อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวในพิธีมอบปริญญาครั้งนี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง University of Novi Sad และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมายาวนาน 14 ปี ตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการเยี่ยมเยือนและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ต่อมาได้มีการจัดประชุมวิชาการร่วมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างคณะ Technical Science ของ University of Novi Sad และ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นครั้งแรกในปี 2545 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้มีการส่งเสริมให้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั้งสองได้มีความก้าวหน้า โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งสอง ต่อจากนั้นความสัมพันธ์ได้ขยายอย่างกว้างขวางไปยังคณะอื่นๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ มีการวิจัยร่วมระหว่างคณะต่างๆของทั้งสองมหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านชีววิทยา เป็นต้น ผู้บริหารท่านหนึ่งของ University of Novi Sad ที่มีส่วนให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างราบรื่นยาวนาน คือ Professor Miodrag Zlokolica ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีกลศาสตร์เครื่องจักรกลชาวเซอร์เบีย ซึ่งมาเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปี 2544-2547 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาต่างๆ ในการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เป็นผู้ทุ่มเทด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปตะวันออก

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง