สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ขอเชิญสื่อมวลชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าว "บูโดวันใหม่" เพื่อใต้สันติสุข

by Focus Team @22-07-2558 15.44 ( IP : 110...40 )
photo  , 640x905 pixel , 113,578 bytes.

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็น สื่อมวลชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ข่าวระดับชาติและท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2558 ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1. ข่าวโทรทัศน์ ชนะเลิศ 15,000 บาท + โล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศ 10,000 บาท + โล่เกียรติยศ
2. ข่าวหนังสือพิมพ์  ชนะเลิศ 10,000 บาท + โล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศ 5,000 บาท + โล่เกียรติยศ
วิธีการส่ง 1. แบบฟอร์มใบสมัคร+ชิ้นงาน (ชื่อไฟล์ = ชื่อ_ชื่อผลงาน) 2. ส่งไฟล์งานไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา) เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (จำนวน 5 ชุด) 3. ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ ทาง www.sbpac.go.th กำหนดการส่ง ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กติกาการตัดสิน 1. สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานข่าวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ข่าวที่ส่งเข้าประกวด ต้องเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2558 และมีหลักฐานตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
3. ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกาศและรับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติม สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา คุณศิริพงค์ ศรีพยางค์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน โทร. 091-0341329, ยามีละห์ อาลี โทร. 084-8542397

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. ใบสมัคร - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง