สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การเมือง

โล้"สำเภาเรือ"ฝ่ามรสุม "เทียรยา"เยียวยาด้วยโครงการกลุ่ม-พุทธมุสลิมกลมเกลียว

by Focus Team @11-08-2558 11.49 ( IP : 110...28 ) | Tags : การเมือง
photo  , 640x729 pixel , 83,742 bytes.

"เทียรยา" คำที่กร่อนและพ้องเสียงมา จากคำภาษามลายูว่า "ตีแยลายา" หมายถึง "เสากระโดงเรือ" หรือ "สำเภา เรือ" ในความหมายท้องถิ่น "บ้านเทียร ยา" จึงแฝงนัยแสดงถึงหมู่บ้านที่เกี่ยว ข้องกับอาชีพประมงมาแต่โบราณ

ดวงสุดา สร้างอำไพ และ เจะเยาะ
ดาเมาะ สองหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในฐานะประธานและรองประธาน "กลุ่มตีแยลายา"  ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  เล่า ความเป็นมาของชุมชนและการจัดตั้งกลุ่ม "สำเภาเรือ" ที่ตนภูมิใจ "เดิมทีภูมิที่ตั้งหมู่บ้านของเราอยู่ติดทะเล นี่จากคำบอกเล่าของคนแก่คนเฒ่าค่ะ" ดวงสุดา  เล่าด้วยรอยยิ้ม
"ต่อมาก็เกิดความเปลี่ยนแปลง มีพื้นที่หาดงอกออกไปเนื่องจากกระแสน้ำทะเลที่พัดพาทรายเข้ามาทับถมเป็นสิบเป็นร้อยปี ปัจจุบันหมู่บ้านของเราอยู่ห่างจากทะเลประมาณ 2 กิโลเมตรจากเดิมที่อยู่ติดทะเล มีพื้นที่ป่าที่เกิดจากทรายทับถมเป็นบริเวณกว้าง กลายเป็นป่าโปร่งที่ชาวบ้านได้อาศัยเก็บหาพืชผัก ได้ใช้ประโยชน์ต่อๆ กันมา ปัจจุบันคนในหมู่บ้านอาชีพทำสวนบ้าง รับจ้างทั่วไปบ้าง แต่ไม่มีใครทำประมงอีกแล้ว? ดวงสุดา เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี 2549  ทำให้พี่น้องชาวพุทธที่มีอยู่ 30
ครัวเรือน ในหมู่บ้านต้องย้ายถิ่นฐานออก ไปเหลืออยู่เพียง 10 ครอบครัว โดยส่วนใหญ่เข้าอยู่ในตัวเมืองจากความหวาดกลัวและความจำเป็นด้านอาชีพการงาน
เธอสูญเสียพ่อ และปู่ไปในเหตุ การณ์คราวนั้น บอกได้เพียงว่ากระทั่งวันนี้เธอเองก็ไม่รู้ว่า ฝ่ายใดเป็นผู้กระทำ และแม้จะยังหวาดกลัวเหตุการณ์ แต่ก็ตั้ง ปณิธานไว้ว่า จะยังคงอยู่ในแผ่นดินเกิด
ครั้นเมื่อมีโครงการของ STEP เกิดขึ้นและได้รับการพิจารณาสนับสนุน จึงได้เสนอให้ใช้สถานที่ที่ปู่เสียชีวิตเป็นโรงเรือนจัดทำโครงการ ?ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน? ของกลุ่ม ?กลุ่มของเรามี 10 คนทั้งพุทธและมุสลิม ทุกคนเป็นคนในหมู่บ้าน รู้จักสนิทสนมกันมานาน ไปมาหาสู่กันอยู่ปกติ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 170 ครัวเรือน ก็ได้คนที่สนใจมารวมกลุ่มกัน จนวันนี้ก็เป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่โครงการเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านผ่านประชาสังคม และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์? ดวงสุดา บอกว่า สาเหตุที่เลือกจัดทำโครงการนี้ เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีผลผลิตมะพร้าวจากสวนเป็นจำนวนมาก ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านเองได้นำผลผลิตมาสกัดทำเป็นน้ำมันใช้กันอยู่ภายในครัวเรือน หากแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รวมกลุ่ม เพื่อผลิตออกจำหน่ายอย่างเป็นจริงเป็น จัง โดยหลังจากผ่านกระบวนการคัดสรร สนับสนุนโครงการแล้ว ทางกลุ่มจะเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวออกมาใน เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งตนหวังว่าหากโครง การดำเนินไปได้ด้วยดี ก็จะเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มได้อีกทางหนึ่ง ?เราเองคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ รู้จริงทำเป็น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ หรือสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ มีความเข้าใจกลไกตลาดและการจัดจำหน่าย ซึ่งเราเองก็จะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไป?   ประธานกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับโครงการของภาครัฐที่เคยลงมาในหมู่บ้าน หลายโครงการที่ผ่านมารัฐให้ แต่ปลา แต่ไม่เคยสอนวิธีจับปลา นี้ตนอยากจะเปรียบเปรย ประชาชนได้แต่พึ่ง พิงไม่สามารถยืนด้วยขาตัวเอง ตนอยากจะเรียกร้องจากภาครัฐ ให้ฝึกฝนวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างจริงๆ จังๆ มากกว่า ซึ่งชาวบ้านจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ในการรวมกลุ่มครั้งนี้ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ประธานกลุ่มเห็นว่าผลพลอยได้ที่สำคัญอีกอย่าง คือการได้พบปะพูดคุยกันเป็นประจำของสมาชิกในกลุ่ม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักสนิทสนมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เกิดความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไร เจะเยาะ ดาเมาะ เพื่อนและใน อีกฐานะคือ ?รองประธานกลุ่ม? เสริมว่า
ความเป็นอยู่ระหว่างคนต่างความเชื่อทางศาสนานั้น ไม่ใช่ประเด็นปัญหาของ คนในพื้นที่ เพราะวิถีของการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แม้ว่าปัจจุบันจะเกิดเหตุความ รุนแรง แต่ทุกคนก็พยายามประคับประคอง ประสานความกลมเกลียวกันภายในหมู่บ้าน เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบตามอัตภาพ เท่าที่จะทำได้ ?ยกตัวอย่างนะ เวลาพี่น้องพุทธเขาเดือดร้อน หรือเจ็บไข้ได้ป่วย บางทีไม่มีใครอยู่ เราก็พาไปส่งโรงพยาบาล?
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวพุทธขณะนี้จะเหลือแต่คนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้าน ส่วนคนหนุ่มสาวจะออกไปทำงานและอาศัยในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ เราก็ได้ช่วยเหลือดูแลกัน สำหรับการรวมกลุ่มในโครงการนี้ รองประธานกลุ่มบอกว่า ประโยชน์ประการสำคัญหนึ่งคือ การที่สมาชิกได้พบปะกันบ่อยๆ ทำให้มีโอกาสพูดคุยปรึกษา ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น
บางครั้งเราเห็นกันในหมู่บ้าน แต่ เมื่อไม่ค่อยได้พูดคุยกันเราก็ไม่รู้ว่า แต่ ละคนมีความคิดความรู้สึก หรือมีปัญหาอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้
?การได้รวมกลุ่มกันครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับชุมชนที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และถ้าถามถึงความต้องการขณะนี้ เราอยากให้ทุกอย่างกลับมา อยากให้ความสงบสุขกลับมา เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิม? เจะเยาะ กล่าว และว่า
ในส่วนของภาครัฐ อยากให้เข้ามาดูแลชาวบ้านอย่างจริงจัง ลงมาเห็นความเป็นจริงในหมู่บ้านในชุมชน ให้ท่านเห็นกับตา ไม่ใช่เพียงแต่รับฟังจากรายงานเท่านั้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง