สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สัมภาษณ์คนดัง

สองรางวัลนักสู้/ผู้ให้ "บรรจง นะแส-สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์"

by Focus Team @28-08-2558 17.05 ( IP : 110...72 ) | Tags : สัมภาษณ์คนดัง
photo  , 640x626 pixel , 75,518 bytes.

เมื่อเอ่ยถึง "สถาบันทักษิณคดีศึกษา" และการริเริ่มศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อย่างจริงจัง ก็ต้องพูดถึง "ศาสตาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์" ขณะที่เอ็นจีโอนักต่อสู้เพื่อชาวประมงและชายฝั่งทะเลภาคใต้นั้น "บรรจง นะแส" ไม่มีใครเทียบเคียง สิงหาคมปีนี้ ทั้งสอง ได้รับรางวัลจากผลงานที่ประจักษ์ชัด

      นายบรรจง นะแส  นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้รับรางวัล ?สันติประชาธรรม?  ขณะที่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์
พงศ์ไพบูลย์ ได้รางวัล "ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์" เรามาฟังเสียงจากคนใกล้ชิดพูดถึงบุคคลทั้งสองกันอย่างไร

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำ นวยการโรงพยาบาลจะนะ กล่าวว่า พี่บรรจง เป็นเสาหลักของนักสู้ในจังหวัดสงขลา นักสู้รุ่นใหญ่ที่สุดที่เป็นนักสู้จริงๆ ?นักสู้ที่เป็นนักวิชาการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่เหมือนคุณบรรจง ที่เป็นเอ็นจีโอ ที่ต่อสู้ในภาคสนาม? และการที่พี่บรรจง ยังยืนหยัดในการต่อสู้ จึงทำให้มีน้องๆ อีกนับ 10 คน เดินตามรอยการต่อสู้ตามแนวทางของพี่บรรจงในปัจจุบัน  อันนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะการต่อสู้กับอำนาจรัฐ  หากพี่ใหญ่อย่างพี่บรรจงไม่ยืนหยัด น้องๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นก็เดินยาก ยากที่จะยืนอยู่ได้ เพราะฉะนั้นสมควร เหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับ ถ้าดูจากชีวิตของการต่อสู้ของพี่บรรจง ตอนแรกพี่บรรจง ใช้แนวคิดยึดฐานที่มั่นทางภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ประมง พื้นบ้าน หรือว่ากรณีท่อแก๊ซและโรงแก๊ซจะนะ เป็นต้น
แต่ในช่วงหลังพี่บรรจง ได้สร้างตัว แบบของการเคลื่อนในรูปแบบใหม่ นั่นคือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ในแฟนเพจ ?รวมพลคนกินปลา?  ซึ่งพี่บรรจง เป็นเสาหลัก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดพื้นที่อีกแบบ ซึ่งได้ผลเชิงนโยบายและภาพกว้างระดับประเทศ ซึ่งในอนาคตก็คงต้องสู้กันใน 2 ระนาบ
คือ ระนาบการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ และ 2.ระนาบการสื่อสารสาธารณะในภาพใหญ่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามาเสริม แต่คิดว่าสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ
นักรบออนไลน์อย่างเดียวไม่พอ ต้องทำงานในพื้นที่ ต้องทำให้พื้นที่เข้มแข็งด้วย ซึ่งพี่บรรจง ได้ทำทั้งสองอย่าง
"จริงๆ แล้วพี่บรรจงอายุก็มากแล้ว เป็นคนรุ่นอานาล็อค ไม่ใช่รุ่นดิจิทัล แต่ก็ยังสามารถสร้างตัวแบบให้รุ่นน้องได้" ตัวตนของพี่ีบรรจง ที่ประทับใจและศรัทธาคือ กรณีการคัดค้านโครงการท่อแก๊ซและโรงแยกแก๊ซไทย-มาเลเซีย ที่อ.จะนะ ตอนนั้นผมยังเด็กๆ อยู่
สิ่งที่ผมเห็นชัดในความเป็นตัวตนของพี่บรรจงคือ ความมีวุฒิภาวะ เพราะการเป็นนักสู้ต้องมีวุฒิภาวะด้วย ในการกุมสภาพมวลชน อันนี้สำคัญมาก  เพราะหากมวลชนร้อนเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยให้เย็นลง หรือมวลชนเย็นไปก็ทำอย่างไรก็ต้องอุ่นให้ตื่นตัวมากขึ้น เป็นสิ่งที่พี่บรรจง ทำได้ดี ในช่วงที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสและรู้จักพี่บรรจง และรู้สึกประทับใจ
"ตรงนี้เกิดจากประสบการณ์  และด้วยความจริงจัง ผู้คนให้ความเคารพ หลังจากนั้นก็ได้มีร่วมงานกันมาโดยตลอด โดยส่วนตัวผม พี่บรรจงคือนักสู้ นักสู้ที่มีความมุ่งมั่นและชัดเจน แล้วก็มีความกล้าหาญ กล้าที่ยืนแถวหน้า" ซึ่งนักสู้ที่จะยืนแถวหนึ่งมันยาก ยากมาก เพราะมันต้องแรงปะทะเยอะ แม้แต่แรงปะทะที่ข่มขู่เอาชีวิต พี่บรรจงก็โดนมาแล้ว  ฉะนั้นรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ให้ถูกคนแล้ว

ขณะที่ อาจารย์จรูญ หยูทอง  รองผู้อำนวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวถึงศาสตราจารย์สุธิวงศ์ว่า อาจารย์สุธิวงศ์ เป็นคนที่ทำงานเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวบ้านภาคใต้  ซึ่งวัฒนธรรมที่อาจารย์ให้ความสำคัญคือวัฒนธรรมชาวบ้าน ที่เรียก ?คติชนวิทยา? และอาจารย์มีคำอยู่คำหนึ่งว่า ?กุศลปรุงแต่งกรรม วัฒนธรรมปรุงแต่งคน? เพื่อแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรม เป็น เรื่องสำคัญในการพัฒนาคน อาจารย์ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี 2512 ในขณะที่ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่ง หน้าที่  โดยเก็บรวบรวมเรื่องวัฒนธรรม จนกระทั่ง ก่อตั้ง ?สถาบันทักษิณคดีศึกษา? ขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ (ทักษิณในปัจจุบัน) ปี 2523 ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ เกาะยอ ในปี 2534 หลังจากมีการก่อ สร้างสะพานติณสูลานนท์เสร็จ
?อาจารย์สุธิวงศ์ ถือเป็นบุคคลที่มีคุณูปการณ์ต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เป็นหลัก โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวบ้าน ที่เรียกว่า คติชนวิทยา? และหากถ้าอาจารย์ไม่มีปัญหาสุขภาพเสียก่อน สิ่งที่อาจารย์ได้วางไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นภาคใต้ กับชาติบ้านเมืองมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรจะผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ที่เรียกว่า "วัฒนธรรมศึกษา" ที่เปิดไปถึง ปริญญาเอก
ที่ผลิตออกมาแล้วก็คือ "ไทยคดี ศึกษา" สิ่งที่อาจารย์ฝันก็คือ ให้มีวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต เป็นสถาบันเฉพาะทาง แล้วอาจารย์ได้ให้แนวคิดไว้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ก็คือ ไปทำ "วิทยาลัยภูมิปัญญา"
"วิทยาลัยภูมิปัญญา ไม่ใช่เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอน แต่เป็นวิทยาลัยที่ เปิดให้ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้มาถ่าย ทอดซึ่งกันและกันที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งภูมิปัญหาทางด้านการรักษาโรค ซึ่งอาจารย์ได้วางไว้?
หลังจากที่อาจารย์มีปัญหาสุขภาพ งานที่ตั้งเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่ตั้งไว้ ทำให้วันนี้สถาบันทักษิณ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ชำรุดทรุดโทรม เปรียบเสมือน
?อาจารย์สร้างนั่งร้านไว้สร้างตึก
แต่คนมาอยู่ทีหลังสร้างขนำแทน? ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นการทำด้วยเกียรติภูมิ ความเชื่อของสังคม เงินก่อ สร้างที่ได้มา ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากงบประมาณ แต่ได้มาจากความศรัทธาของ กลุ่มคน องค์กรเอกชน ในขณะที่งบประมาณจากรัฐเป็นด้านรองมา  อาจารย์เคยพูดว่า
?ถ้าสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไม่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ มันก็จะกลายเป็นกองขยะราคาแพง สำหรับสิ่งที่อาจารย์สร้าง? รางวัลที่ได้รับ เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมมอง ว่า รางวัลมาช้าไปสักนิด เพราะวันนี้ รางวัลไม่มีความหมายกับอาจารย์แล้ว
ไม่มีความหมายในสองอย่างคือ 1.อาจารย์ได้รับมามากแล้ว สำหรับราง วัลต่างๆ 2.รางวัลมาในวันที่อาจารย์หมด สภาพ สิ่งที่รางวัลจะบอกได้ก็เพียงแค่ว่า
คนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ก็ยังมีมีคนเห็นความสำคัญ ?ถ้ารางวัลมาก่อนหน้านี้หรือมาในยุคที่อาจารย์มีกำลัง ก็น่าจะช่วยเสริมให้ตัวบุคคล หรือองค์กร ที่สืบทอดมีกำลังใจในการทำงาน?  นายจรูญ กล่าวและ ว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับรางวัลที่ได้รับ เพราะเจ้าของรางวัลคือคุณชูเกียรติ ก็ถือเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์มาโดยตลอด  ก็ถือว่าเป็นการเชิดชูอาจารย์ในปั้นปลายชีวิต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง