สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

การเมือง

เนื้อหาร่างรธน.80%"รับได้" "ดร.ประเสริฐ"เชื่อสปช.60%ผ่าน...แต่ยังเสี่ยง

by Focus Team @07-09-2558 16.40 ( IP : 110...64 ) | Tags : การเมือง
photo , 640x420 pixel , 54,384 bytes.

6 กันยายนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น่าจับตายิ่งกับการลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสมาสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)


"ภาคใต้โฟกัส" ให้ ?รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์? สปช. จากจังหวัดสงขลาช่วยประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น


        รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญ 285 มาตราที่ สปช.จะลงมติรับหรือไม่รับวันที่ 6 กันยายน ไม่เกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปแต่จะเกี่ยวกับการใช้คำสั่งต่างๆ ของ คสช.
และครม.ด้วย  เพราะการปฏิรูปจะไม่มีผล ทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย คล้ายว่าอะไรก็ตามที่ คสช.ทำลงไป ผู้ที่ใช้อำนาจนี้ มี คสช.เป็นหลัก
?285 มาตราจะไปเขียนผูกมัดไว้แค่นั้นเอง เพื่อจะได้ไปกำหนดให้เป็นกฎหมายลูก เพราะเห็นว่าการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ไม่ควรอยู่ในรัฐธรรมนูญ ควรให้เป็นกฎหมายลูกแทน? สาระสำคัญคือ

 1. ให้ถือว่าอะไรก็ ตามที่ออกกฎหมายโดย สนช. ซึ่ง สนช.แต่ง ตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะฉะนั้นเมื่อ สนช.ออกกฎหมายถือ ว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ ชั่วคราว และได้รับการรับรองโดยรัฐ ธรรมนูญใหม่นี้ พ.ร.บ.ที่ออกโดย คสช.จะมี ผลต่อเนื่อง


 2. คำสั่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหาร
  ซึ่งมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ครม. สองคือ คสช.ใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้อำนาจ คสช.ด้วย เช่น มาตรา 44 การกระทำ การใดๆ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนี้ทั้งหมด
  ?โดย สปช. เป็นผู้เข้าไปนำเสนอเรื่องที่ควรมีการปฏิรูป เพราะฉะนั้น ยังไม่มีผลทางกฎหมาย การดำเนินการของ สปช.ถือ ว่าไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย เพียงแต่ว่าเป็นการดำเนินการที่จะเป็นแนวทางสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต? ส่วนหนึ่งถูกรองรับโดยรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งมีอยู่ 4 มาตรา แค่ไปรับรองว่าการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ จำเป็นต้องทำ เพราะฉะนั้น เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาถ้าไม่ทำ การปฏิรูปตามแนวทางที่ สปช.ได้เสนอไว้ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญ คือไม่มีผลย้อนหลังแต่จะมีผลไปข้างหน้า ?ตอนนี้ยังไม่เสร็จ เพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องระยะยาว ที่จะต้องเริ่มต้นหลังจาก นี้ด้วยซ้ำ ว่าต้องทำตามแผนที่ สปช.ได้เสนอ ไว้ โดยมีรัฐธรรมนูญไปรองรับอยู่ว่า ต้องปฏิบัติ และจะทำอย่างไรให้ออกเป็นกฎหมายลูก? เดิมก็จะนำมาใส่ไว้ในนี้ด้วยว่าให้ทำอย่างไร มีอยู่ 29 มาตรา ปรากฏว่าตอน หลังยกเลิกไป เพราะจำเป็นต้องเปลี่ยน แปลงวิธีการหรืออื่นๆ ด้วย ซึ่งแก้ยาก จึงให้ออกเป็นกฎหมายลูก ซึ่งในรัฐธรรมนูญให้เขียนไว้แค่ผูกพัน ว่าต้องไปดำเนินการ


  เช่น กรณีกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอ ว่าที่จะมีการปฏิรูปเรื่องการเมืองการปก ครอง ปรากฏว่าในที่สุดเขาจะไม่เอา แต่ก็มีมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชน ที่จะรวมตัวกันยื่นสมัชชา ในการที่จะเสนอตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
  อันนั้นจึงไม่ได้ไปเคลื่อนไหวตรงนี้ แต่จะเคลื่อนไหวเรื่องที่เสนอว่าให้ยุบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในร่างแรก ซึ่งตอนหลังก็ไม่เอา ซึ่งก็ยังไม่ชัด แต่จะออกเป็นกฎหมายลูก


  "เดิมจะเขียนลงในรัฐธรรมนูญเลยว่าจะยุบ ตอนหลังถอนออกหมด แต่จะไปทำเป็นกฎหมายลูก เพราะกฎหมายลูกไม่ควรเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะการเปลี่ยนอะไรในรัฐธรรมนูญทำได้ลำบาก เปลี่ยนยาก การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ และอะไรก็ตามที่คิดว่าจะผันแปรไปตามเวลาให้เอาไปใส่ไว้ในกฎหมายลูก แต่ว่าเป็นกฎหมายลูกที่ผูกพัน"


  วันลงมติรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 6 กันยายน โดยฝ่ายที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญต้องมีเสียง สปช.125 คนขึ้นไป ขณะที่สมาชิก สปช.ที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน ก็ลงมติได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่มีข้อห้ามไว้
  การลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรม นูญจะทำโดยเปิดเผย ใช้วิธีขานชื่อเป็นราย บุคคล


  รศ.ดร.ประเสริฐฯ กล่าวว่า ตอนแรก คิดว่ามีสัดส่วนรับกับไม่รับ 50-50 มาตอน นี้คิดว่าน่าจะรับ 60% แต่ 60% ก็ยังต้อง ระวัง เพราะอาจจะมีอะไรมาแทรกให้แกว่ง ได้ คิดว่าถ้าได้สัก 70% ก็จะมั่นใจมากขึ้น
  และเท่าที่ฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง บอกว่า 80% ของ เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญนี้เขารับได้
  "ที่จะไม่รับแล้วแต่ละกลุ่ม แต่ไม่ได้ หมายถึงทุกคนในกลุ่ม"


  เหตุผลก็เพราะการเมืองเขาไม่ยอม รับเรื่องตรวจสอบ และการที่รัฐธรรมนูญนี้ มีบทเฉพาะกาลในช่วง 5 ปีแรก ให้ตั้งคณะ กรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งก็เหมือนกรรม การที่ไปอยู่เหนือรัฐบาลอีกที คล้ายคสช. ปัจจุบัน แต่ว่าเขาจะเอาเรื่องใดมาเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กรรมการยุทธศาสตร์จะต้องโหวตกัน 3 ใน 4 ก่อน ถึงจะสามารถนำไปยับยั้ง ขัดขวางการกระทำของรัฐบาลได้
  เรื่องนี้บางฝ่ายบอกว่าไม่เป็นประชา ธิปไตย แต่จริงๆ แล้วมันเป็นรูปแบบที่ประเทศจีนใช้กันอยู่ จีนมีโบลิตบูโร นี่ก็เหมือนกันเหมือนโบลิตบูโร นักการเมืองอาชีพจะคิดว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นเพียงอำนาจหนึ่งเท่านั้น ?เขาจะใช้ในช่วง 5 ปีแรก นอกจากว่าถ้าว่าครบ 5 ปีแล้ว เขาจะทำประชามติถ้าประชาชนบอกว่าให้ต่ออีก 5 ปี กรรมการยุทธศาสตร์นี้ก็ยังอยู่ อีก 5 ปี? รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า รัฐธรรม นูญฉบับนี้มีข้อดีหลายเรื่อง เรื่องแรกคือ การตรวจสอบการทุจริตเข้มแข็งพอสมควร เขียน เพิ่มจากของเดิมมาก 2. เรื่องที่ว่ามีโอกาสที่จะสลายกลุ่มก้อนทางการเมืองไปได้ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ไม่ใช่บทถาวร บทเฉพาะกาลที่ให้ใช้ภายใน 5 ปีแรก น่าจะไปช่วยสลายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ได้ เพราะเขาให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ คือ พรรคที่ได้ที่ 1 กับ พรรคที่ได้ที่ 2 จับมือกันแต่งตั้งรัฐบาล ส่วนการตรวจสอบเป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบ


 3. การให้สิทธิพลเมืองเข้าไปมีบท บาทในการตรวจสอบ ให้อำนาจมากขึ้น มี การกำหนดไว้ว่าจะตั้งสมัชชาประชาชน และ 4. กระบวนการทางศาล ถูกกำหนดให้ มีการเร่งรัดการดำเนินการคดีความต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น หากในวันที่ 6 กันยายนนี้ สปช.รับ จากนั้นก็จะไปทำประชามติ ภายใน 45 วัน  หากประชามติไม่ผ่าน ก็จะส่งกลับรัฐบาลก็ต้องคณะกรรมการยกร่างใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือน และทำประชามติอีก ครั้ง


  "หากผ่าน สปช.รับมติ และผ่านประชามติแล้ว คาดว่าในเดือนกันยายน 2559 จะมีการเลือกตั้ง แต่หากไม่รับก็จะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป" ส่วนหลังจากวันที่ 6 กันยายน นี้สปช.ก็จะหมดอายุ และอาจจะตั้งเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ซึ่งจะมี 200 คน คัดมาจาก สปช.หรือจากฝ่ายอื่นก็ได้ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ระบุว่า เป็นมีใครบ้าง

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง