สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Sport

"เทศบาลนคร"คืนสนามกีฬาอบจ. "ผศ.เชาวน์วัศ"หวั่นกระทบจัดกีฬานักเรียน

by Focus Team @19-10-2558 16.15 ( IP : 110...147 ) | Tags : Focus Sport
photo  , 640x337 pixel , 46,105 bytes.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อม ส่งคืนสนามกีฬาจังหวัด และอสังหาริม ทรัพย์อื่นให้อบจ.ดูแล หลังทราบว่าสภา อบจ. มีมติไม่ให้โอนทรัพย์สินให้ ?ผศ.เชาวน์วัศ? หวั่นกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนฯ ครั้งที่ 37
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช พร้อมด้วย รองนายกเทศมน ตรี ปลัด และรองปลัดเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และประธานและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง นายสนิท  พรหมสุภา  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517  มีพื้นที่ 52 ไร่เศษ
เพื่อรองรับกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดนคร ศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นจังหวัด ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา โดยทะเบียนทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ต่อมาในปี  พ.ศ. 2529  มี การปรับปรุงสนามกีฬาอีกครั้ง เพื่อรอง รับเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2533 กรรมการจังหวัด เห็นว่าสนามกีฬาจังหวัดควรมีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดูแลรักษา มติที่ประชุมเห็นควรให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2534 ทน.นครศรีธรรมราช ได้เข้าไปรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2534  และ ได้ลงทุนบำรุงรักษาตั้งแต่ปี 2534-2546 เป็นเงินกว่า 64 ล้านบาท  ต่อมาวันที่ 9
พฤษภาคม 2546 จังหวัดฯ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ สอบถามเทศบาลฯว่า พร้อมการรับโอนการดูแลสนามกีฬาจังหวัดหรือไม่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2546  ทน.นครนครศรีฯ ตอบรับพร้อมรับโอนฯ ต่อมา 30 มีนาคม 2548  จังหวัดฯ ส่ง มอบสนามกีฬาให้กับเทศบาลฯ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด แต่จังหวัดยังไม่โอนทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับเทศบาล ซึ่งทรัพย์สินขึ้นอยู่ กับ อบจ.นครศรีฯ
วันที่ 16 กันยายน 2558 เทศบาลนครนครศรีฯ ทำหนังสือถึงนายก อบจ.ฯ เพื่อขอรับโอนทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเทศบาลดูแลอยู่ และวันที่ 28 กันยายน 2558 สภา อบจ.ฯ มีมติไม่โอนให้ เทศบาลฯ ซึ่งเทศบาลใช้งบประมาณในการดูแลและบำรุงรักษา 3 ปี ย้อนหลัง เป็นเงินกว่า 38.9 ล้านบาท
นายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช กล่าวว่า ปัญหาสนามกีฬาจังหวัด หากเปรียบเทียบกับเด็กหญิงที่ เกิดในโรงพยาบาล แต่บังเอิญ อบจ. ไปจดทะเบียน แล้วโอนให้เทศบาลฯเลี้ยงดู
พอโตเป็นสาว ทางเทศบาลจะซื้อเสื้อผ้ามาตกแต่งให้สวยงามกลับทำไม่ได้  พอทำ หนังสือเป็นผู้ดูแลขอรับโอน จะได้ทำให้สวยงามมีความสมบูรณ์ แต่กลับทำไม่ได้
?เมื่อทราบว่าสภา อบจ.ไม่อนุมัติให้โอน ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชก็พร้อมที่จะส่งคืนให้ อบจ.ไปดูแล แต่หาก
สภา อบจ. มีมติให้โอนทางเทศบาลฯก็ พร้อมที่จะดูแลและบำรุงรักษา ซึ่งในปีงบ ประมาณ พ.ศ.2559 ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 13.5 ล้านบาท?
โดยที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า สนามกีฬาจังหวัดฯ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีฯทั้งหมด  มักต่อ ว่าเทศบาลฯ ว่าทำไมไม่ดูแลบำรุงรักษาให้ดี แท้จริงแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ยังอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของ อบจ.ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงซ่อม แซมได้เต็มที่ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก อบจ. เช่น สระว่ายน้ำ 25 เมตร ที่ ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของอบจ.ฯ คือ หอนาฬิกา อนุสาว รีย์ ร.5 ที่สนามหน้าเมือง และ ฌาปน สถาน(เมรุ) วัดชะเมา  ซึ่งเฉพาะในส่วนของเมรุเผาศพวัดชะเมาแห่งเดียวเท่านั้น ทราบว่า ทาง สภา อบจ.เห็นชอบโอนให้เทศบาลฯดูแล ซึ่งเทศบาลพร้อมรับโอน นายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช  กล่าวต่อว่า หากปัญหาสนามกีฬาจังหวัดยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 มีหลายชนิดกีฬาที่มีความจำเป็นต้องแข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัด รองปลัดเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่รอ หนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจาก อบจ.ฯ เพื่อแจ้งมติที่ประชุมสภา อบจ. ไม่ โอนทรัพย์สินสนามกีฬาให้เทศบาลฯนั้น ทางเทศบาลฯยังคงดูแลและบำรุงรักษาต่อไป แต่เมื่อเทศบาลฯ ได้รับหนังสือแล้ว
ก็พร้อมที่จะส่งคืนสนามกีฬาจังหวัดให้ อบจ.เป็นผู้ดูแลทั้งหมด รวมทั้งสนามมวยและสระว่ายน้ำ 50 เมตร ที่อยู่ภายใน สนามกีฬาด้วยต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง