สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การเมือง

"มะหมี่-ทรงพล"รักที่พร้อมจะให้!.

by Focus Team @20-10-2558 10.39 ( IP : 110...220 ) | Tags : การเมือง
photo  , 640x615 pixel , 64,765 bytes.

"วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้กลับมาสงขลาอีกครั้ง พี่คิดว่าเราได้กลับมาสานงานต่อ ที่เคยคิดอยู่ในใจ ว่าชุมชนเหล่านี้ ควรจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน มาช่วยผลักดัน จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้กลับมา"


"คุณมะหมี่" หรือ** นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม ภริยา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม** ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคน ใหม่ ในฐานะ "นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา" ซึ่งขอแทนตัวเองว่า  "พี่" กล่าวกับ
"ภาคใต้โฟกัส" และว่า

การมาสงขลาครั้งนี้ ไม่ต้องปรับตัวอะไร เหมือนเราได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่เคยอยู่ด้วยกัน เมื่อตอนที่เรายังเป็นพยาบาลที่นี่ เมื่อปี พ.ศ. 2532 พี่มีโอกาสได้มาเรียน จนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดสงขลา และได้ไปทำงานที่จังหวัดยะลา

ขณะที่พี่ได้เข้าอบรมข้าราชการใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ผู้ว่าฯทรงพล" ซึ่งทำงานที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ในตำแหน่ง ?นักวิเคราะห์นโยบายและแผน? มาเป็นวิทยากรอบรม ขณะนั้น รู้จักกันในฐานะ "อาจารย์กับลูกศิษย์"

จากนั้น ก็ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาเรื่องงานต่างๆ กัน จนสนิทสนม รู้สึกผูกพัน พัฒนามาเป็น "ความรัก" ต่อกัน "วันหนึ่งพี่เขาชวนแต่งงาน โดยบอกว่าคบกันแล้วมีความสุข และอยากดูแลมะหมี่" จึงได้แต่งงานกันที่จังหวัดยะลา เมื่อปี 2536 จนมีลูกชายคนแรกเมื่อปี
2541 "น้องติน" นายธีร์ธวัช สวาสดิ์ธรรม ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ชั้น ม.6 คนที่สอง "น้องตุน" เด็กชายธีร์มธัช สวาสดิ์ธรรม ชั้น ม.3 โรงเรียนเดียวกัน "ประทับใจท่านผู้ว่าฯ เป็นคนที่มี เหตุผลกับทุกเรื่อง เป็นคนจริงจัง รับฟัง ความเห็น ไม่ใช่อารมณ์ตัดสินปัญหา" ขณะที่คบกัน ท่านเป็นคนที่เปิดเผย ทุกเรื่อง โดยผู้ว่าฯ ได้ทำข้อตกลงกับพี่ใน การใช้ชีวิตร่วมกันว่า ให้เข้าใจว่า ไม่สามารถจะดูแล ไปเที่ยวหรือทานอาหารนอกบ้านด้วยกันได้ เพราะเป็นคนจริงจังกับการทำงาน ไม่มีเวลาส่วนตัวให้ เช่น ครอบครัววางแผนไปเที่ยว พักผ่อนด้วยกัน พี่ซื้อตั๋วทางเน็ตราคา ถูกไว้ล่วงหน้า ในส่วนของตัวเองกับลูกๆ แต่ผู้ว่าฯจะเป็นคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นคนสุดท้าย ก่อนเครืื่องเพียงวันเดียว ด้วย ภารกิจมากมาย 


แต่ด้านหนึ่ง ผู้ว่าฯ ก็ให้ความอบอุ่น ในชีวิตครอบครัวได้ดีมาก ใส่ใจ ถามภรรยากับลูกๆ เสมอว่า มีปัญหาอะไร ต้องการอะไร และทุกครั้งที่มีปัญหา ผู้ว่าฯจะให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาให้ได้ เช่น เมื่อครั้งที่คุณพ่อป่วย และเสีย ชีวิต พี่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลท่าน จึงขอกับ ผู้ว่าฯ ให้ทำเรื่องย้ายพี่กลับไปอยู่ อ.ปาก พนัง จ.นครศรีธรรมราช ช่วงนั้นพี่ก็กลับไปอยู่กับแม่นาน
จากวันนั้น ถึงวันนี้ ผู้ว่าฯ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นคนที่ใจเย็นมาก มีเหตุผลกับทุกเรื่อง "คุณมะหมี่" กล่าวถึงจังหวัดสงขลาว่า เสมือนเป็นที่พักพิงของพี่กับลูก
โดยช่วงหนึ่ง ขณะผู้ว่าฯเป็น "นายอำเภอ" ที่จังหวัดพัทลุง และย้ายไปทำงานที่ปัตตานี ท่านให้พี่ก็กับลูกๆ กลับมาอยู่ที่ สงขลา โดยมาทำงานที่โรงพยาบาลสงขลา ในฐานะพยาบาลชุมชน ซึ่งตอนนั้นอยู่สงขลา 5 ปี ทำให้เรากลายเป็นคนในพื้นที่สงขลาอีกครั้ง


ช่วงนั้นพี่ลงพื้นที่ไปตามบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ส่วนมากเป็นคนไข้ติดเตียง ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจในชีวิตที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่น โดยพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตตำบลบ่อยาง ทำให้เราคุ้นชินอย่างดี ซอย สะเดา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา ที่เคยทำมา ทั้งใน ซอยสะเดา 1 และซอยสะเดา 2 ชุมชนหลังตำหนัก แหล่งพระราม แหลมสนอ่อน
ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยได้รับผิดชอบ  ทำให้ เราได้เห็นปัญหา เห็นสภาพบ้านเรือน ได้ พูดคุย รู้จักชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างดี แต่ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะขณะนั้นเรา ไม่มีอำนาจหน้าที่มากพอที่จะเข้าไปรับผิดชอบพื้นที่อย่างเต็มที่
ในฐานะ **"นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา" **นั้น "คุณมะหมี่" บอกว่า
สิ่งที่ถือว่าเป็นพันธกิจหลักคือ การช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นงานลักษณะเดียวกันกับที่พี่ทำมาก่อน คิดว่าการทำงานตรงนี้
สามารถบูรณาการได้หลายภาคส่วน เช่น กาชาดเราทำงานภายใต้ สภากาชาดไทย ก็น่าจะผลักดันให้งานไปได้ด้วยดี


"ด้วยพื้นฐานพี่เหมือนคนที่นี่หมายรวมทั้งจังหวัด จากที่เคยทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องที่ตำบลบ่อยาง และสามีเป็นคนอำเภอสะบ้าย้อย จึงมั่นใจว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ" ทั้งนี้ งานที่ทำในฐาะนายกเหล่ากาชาด หรือในนามสภากาชาดไทย สอด คล้องกับภารกิจและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ก็จะมีภารกิจต่างๆ เป็นไปแนว ทางเดียวกันกับของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ลักษณะการทำงานอาจไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดก็ได้ "ท่านผู้ว่า พูดเสมอว่า ถ้าเราแยกกันทำงาน เราจะได้งานเยอะกว่า แต่เมื่อไรที่เราไปเป็นคู่ เราอาจจะไม่ได้ งานเต็มรูปแบบ ทำให้เราต่างคน ต่างทำ ภารกิจ แต่หลักการทำงานก็เป็นไปตามแนวนโยบายของจังหวัดเดินไปคู่กัน" ต่อข้อถามถึงการเป็น "คุณนายท่านผู้ว่าฯกระบี่" และต้องทำงานในฐานะ "นายกเหล่ากาชาด" ครั้งแรกที่นั่น "คุณมะหมี่" บอกว่า เป็นความประทับใจครั้งแรก ในการดำรงตำแหน่งเป็นนายก เหล่ากาชาดฯ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ และคำแนะนำด้วยดี จากพี่ๆ ที่เป็นคณะทำงานด้วยกัน รวมไปถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้การทำงานทุกครั้งได้รับความอบอุ่น
"เป็นจังหวัดที่พี่รู้สึกโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปทำงานที่กระบี่" ส่วนการกลับมาที่จังหวัดสงขลาก็รู้สึกดี ในฐานะเป็นบ้านเกิดของท่านผู้ว่าฯ และที่พักพิงเมื่อครั้งที่ทำงานเป็นพยาบาล เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา "วันแรกที่มาสงขลาอย่างเป็นทางการ รู้สึกประทับใจในการต้อนรับของชาวสงขลาที่แสดงสีหน้าเป็นมิตร เราสัมผัสถึงความอบอุ่น ทำให้เรา ตระหนักถึงการทำงานตลอดอายุราชการของเรา ที่ต้องทำให้ชาวสงขลา" โดยผู้ว่าฯก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่วันแรกของการมาสงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย "ท่านเป็นคนไม่ถือตัว ไม่ยึดติดกับ ตำแหน่ง คิดว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ ได้ช่วย เหลือคนอื่น ไม่ได้คิดว่า เป็นคนที่มีอำนาจ อะไร แต่จะชอบที่จะเข้าหาชุมชน และชอบลงพื้นที่ ไปเยี่ยมเยียนประชาชนด้วย ตัวเอง ด้วยเหตุผลว่าการลงพื้นที่ทำให้เราได้เห็นปัญหาของประชาชนมากขึ้น" ซึ่งแนวการทำงานของท่านผู้ว่าฯก็ เหมือนกับพี่ ขณะที่พี่เป็นพยาบาลได้มี โอกาสลงพื้นที่ชุมชนบ่อยครั้ง ไปเยี่ยมไป ดูแลคนไข้ที่บ้าน ซึ่งเรามองว่า การที่เราลงพื้นที่ไป ทำให้ได้มองเห็นปัญหาต่างๆ
มากขึ้น
"สมัยที่ทำงานที่สงขลา ช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว คนอื่นเขากลับ บ้าน แต่ด้วยพี่สนิทกับคนที่บ่อยาง ตอนกลางคืนคนป่วยต้องเปลี่ยนสาย น้ำเกลือ ตีหนึ่งตีสองพี่ขี่มอเตอร์ไซด์มาช่วยเปลี่ยนให้คนไข้ติดเตียงหลายคน" สำหรับตัวเองแล้ว ?คุณมะหมี่? ยอมรับจังหวัดสงขลาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ ทั้งพี่เอง และผู้ว่าฯ ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาทำงานตรงนี้
จังหวัดสงขลา เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก สงขลาเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ จึงรู้สึกดีที่ทำให้เราได้รับโอกาสมาอยู่ที่นี่ "หลักการทำงานของเราคือ เน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการทำงานในทุกด้าน และทำงานอย่างดีที่สุดในแต่ละหน้าที่และบทบาทที่ได้รับ" สำหรับพี่เองนั้น การทำหน้าที่ใน บทบาทนายกเหล่ากาชาด การเป็นพยาบาล และทำหน้าที่ในบ้าน และนอกบ้าน แม้ว่าจะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนัก แต่ พี่ก็บอกกับตัวเองว่า หากเรารู้จักจัดสรรเวลาให้ลงตัว ก็สามารถทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้ ทั้งเรื่องครอบครัว การดูแลลูก
และงาน
ปัจจุบัน "คุณมะหมี่" รับข้าราชการ ในตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ" สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา โดยเธอบอกว่า งานพยาบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำกับงานกาชาด สามารถทำควบคู่กันไปได้ ซึ่งเป็นงานที่สามารถบูรณาการ ผสมผสานไปด้วยกัน เพื่อช่วยทั้งสองงานได้
"พี่จะทำหน้าที่ตามภารกิจของกาชาดอย่างเต็มที แบบที่นายกเหล่ากาชาดได้ปฏิบัติไว้ จะสานต่องานเดิม เพื่อที่จะดำเนินงานไปพร้อมๆ กับนโยบายของผู้ว่าฯ" สำหรับการดูแลสุขภาพจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นลำดับต้นๆ ทั้งการออกกำลังกายในที่ร่มบนลู่วิ่ง และกิจกรรมปั่นจักรยาน อย่างที่กระบี่พี่มีกลุ่มปั่นจักรยาน รวมถึงการเต้นแอโรบิค
"เมื่อก่อนพี่ชอบไปออกกำลังกายที่ลานโรงเรียนวัดแจ้งวิทยาสงขลา" การเรียนพยาบาล เป็นส่วนสำคัญที่ฝึกให้เรามีจิตอาสา และชอบกิจกรรมเพื่อส่วนร่ฃวม  พี่จึงมองว่า ผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นหลัก ที่สำคัญ การดูแลบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่าให้ ขาดตกบกพร่อง ทั้งเรื่องครอบครัว และงานสังคม
"อะไรที่คิดว่า ทำแล้วเป็นประโยชน์ให้กับชาวสงขลา พี่ก็มีความยินดีค่ะ" คุณมะหมี่ กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่ารัก

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 914

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง