สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เกาะติดการเมือง

สนภช.-สัมมนารัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปสื่อ

by Focus Team @12-03-2559 14.07 ( IP : 110...155 ) | Tags : เกาะติดการเมือง
photo  , 678x960 pixel , 58,174 bytes.

นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ในฐานะ "ประธานสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ (สนภช.)" เปิดเผยว่า สภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ หรือ สนภช. เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก


โดยมีความเคลื่อนไหวดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว เพื่อรวมตัวก่อตั้งเป็น "สนภช." เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจะให้ได้แนวทางปฏิรูปสื่อที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และสอดคล้องกับสถานภาพของหนังสือพิมพ์ภูมิภาค อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมุ่งส่งเสริม และควบคุมจริยธรรม ซึ่งได้เปิดตัวและประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางของ สนภช.ไปเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมการจัดอภิปรายในหัวข้อ ?นักหนังสือพิมพ์ควรหวังอะไรในรัฐธรรมนูญใหม่? โดยศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘ และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานคนที่ ๑ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายภูวสิษฐ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จในก้าวแรกของ สนภช. หลังจากนั้น สนภช.ยังมีกิจกรรมประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ และสมาชิกในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง


?ปัจจุบันคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ นำโดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญออกสู่สาธารณชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และจัดลงประชามติต่อไปนั้น สนภช. เห็นว่า ในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชน และหวังว่าจะเกิดการปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริง จึงกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปสื่อ" ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกาหลา ชั้น ๓ สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำคัญๆ ประกอบด้วย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการ คนที่ ๑ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ที่ปรึกษา สนภช. ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ? ประธาน สนภช. กล่าว


จึงขอเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนา "รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปสื่อ" ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกาหลา ชั้น ๓ สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙๔-๕๔๑๔๑๖๕ และ ๐๘๖-๔๖๕๓๓๘๘

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง