สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

เปิดเวที "ตุ๊กตุ๊ก" ราคาแพง! ลูกค้ารับไม่ไหว-คนขับโบ้ย"รถเถื่อน

by Focus Team @18-03-2559 09.59 ( IP : 110...151 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , ตุ๊กตุ๊ก
photo  , 640x454 pixel , 55,128 bytes.

อีกหนึ่งปัญหาของหาดใหญ่ที่พูดกันมานาน "ตุ๊กตุ๊กราคาแพง เอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว" ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯสงขลาหยิบประเด็นนี้มาพูดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ "ภาคใต้โฟกัส" สอบถามผู้ใช้ บริการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กับ "คนขับ" ได้หลายแง่มุมน่าสนใจ


โดย นายนคร เฉียบแหลม กล่าวว่า การใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก จะมี การกำหนดราคาที่ชัดเจน คือเราต้องบอกเขาว่า จะไปไหนแล้วเขาจะบอกราคา ไม่เคยโดนเก็บค่ารถเกินราคา
นางสาวมาริษา บัวนาค กล่าวว่า ส่วนใหญ่ตัวเองจะขึ้นรถตุ๊กตุ๊ก จากสถานีรถไฟไปยังม.อ. บางครั้งก็จะขึ้นจากหน้า ม.อ.ไปหน้าหอเวลา กลับบ้าน หากวันไหนที่ต้องขึ้นรถคนเดียว คนขับจะคิดค่าบริการเป็นราคาเหมาจ่าย 120 บาท จึงอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบทางขนส่งเข้ามาดูแล
เพราะถ้าค่าบริการแพงอาจส่งผลถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้


นางสาวอลิษา พูนสวัสดิ์ กล่าวว่า การใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กส่วนใหญ่จะใช้เมื่อเวลาเดินทางมาจากบ้านไปที่หอพัก แล้วก็เวลาไปเที่ยวเซ็นทรัล รถตุ๊กตุ๊กบางคันที่ขึ้นก็จะคิดอัตราค่าบริการที่แพง อย่างเช่นเวลามาจากบ้านแล้วต้องลงที่ขนส่ง ก็จะนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปยังหอพัก คนขับ ก็จะคิด 50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่แพงเกินไป เพราะว่าไปใกล้ๆ จึงอยาก ให้ทางขนส่งกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ตามระยะทางที่ไป นางสาวสุมัชญา พุนแก้ว กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไปเซ็นทรัล ถามคนขับว่าคิดเท่าไร บางคันคิดอัตราค่าบริการที่สูงเกินไป จนทำให้เราไม่พอใจ คนขับก็จะลดราคาให้ บางครั้งก็ได้ราคาที่ เหมาะสม ที่แพงที่สุดคือ นั่งจากสถานีรถไฟไปลงตลาดเกษตร 200 กว่า บาท จึงอยากให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และชัดเจนเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดี


นายอับดุลเลาะ หะยีสาและ กล่าวว่า เคยใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กจากตลาดกิมหยงมาเปิดท้าย ได้มีการตกลงเรื่องของอัตราค่าบริการกันก่อนขึ้นรถทุกครั้ง ซึ่งถือว่าเรียกเก็บค่าโดยสารที่แพงเกินราคาที่กำหนด เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ อยากให้คนขับรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เห็นใจต่อผู้ใช้บริการด้วย ด้านผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กอย่าง นายมนตรี ทองกุ้ง คิวโรงพยาบาล ม.อ.กล่าวว่า อัตราการค่าบริการจะกำหนดราคาโดยโรงพยาบาลและขนส่ง ทางเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเอง ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะรู้อัตราค่าบริการแต่ถ้านอกเขตก็จะต้องตกลงกันใหม่ การที่มีป้ายกำหนดอัตราค่าบริการจะมีสหกรณ์เข้ามาช่วยดูแลร่วมกับขนส่ง และโรงพยาบาล


นายยุทธชัย เจี่ยงยี่ คิวเดียวกัน กล่าวว่า การป้องกัน การเอาเปรียบผู้โดยสารในหาดใหญ่ป้องกันได้ยาก แต่ถ้าในเขตโรงพยาบาล ม.อ.ป้องกันได้ เพราะมีผู้ดูแลในคิว "ที่นี่มีรถตุ๊กตุ๊กกว่า 50 คัน มีผู้ดูแลแบ่งวิ่งรถ 2 ฝั่ง อยู่ที่หอพักนักศึกษาม.อ.ด้วย ตรงนี้ควบคุมได้ แต่ด้านนอกควบคุมยาก เพราะว่าไม่มีผู้ดูแล ต่างคนต่างขับรถคิดค่าบริการตามใจตนเอง เป็นการตกลงกันเองระหว่างคนขับกับลูกค้า" นายยุทธชัย กล่าว และว่า รถตุ๊กตุ๊กด้านนอก ก็มีป้ายอัตราค่าบริการเหมือนกัน แต่บางคันที่คิดค่าราคาเกินที่กำหนด อาจจะเกิดจากสภาพความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของคนขับรถตุ๊กตุ๊กด้วย ถ้ารถตุ๊กตุ๊กคันใดกระทำผิดเก็บค่าโดยสารเกินความเกินความเหมาะสมต่อระยะทางที่ให้บริการ ทางสหกรณ์ของรถคันดังกล่าว ต้องรับผิดชอบ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักขนส่งจังหวัดต่อไป


นายประพันธ์ ชูเชิด ผู้บริการรถตุ๊กตุ๊ก คิวสถานีรถไฟหาดใหญ่ กล่าวว่า การกำหนดราคาค่าโดยสารจะถูกจำกัดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้น ส่วนนอกเขตเทศบาล จะมีการตกลงราคาค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง
"เราเก็บตามที่กรมขนส่งกำหนดไว้ ไม่ได้ตั้งราคาขึ้นมาเอง สมมุติว่าออกนอกเขต ไปบ้านพรุ จะเก็บร้อยสองร้อย สนามบินไม่เกินสามร้อย ซึ่งเป็นราคาปกติทั่วไป" นายประพันธ์ กล่าว และว่า


ถ้ากรมขนส่งควบคุมราคาค่าโดย สารนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย ผมรู้สึกกดดัน ถ้าผู้โดยสารไประยะไกล แต่ได้ค่าโดยสารน้อยก็ไม่คุ้ม
"ถ้ากำหนดค่าโดยสารที่ไม่คุ้มกับระยะทาง ไม่มีใครให้บริการหรอกครับ"
อยากให้กรมขนส่งเข้าใจผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กด้วย ผมไม่เห็นด้วยถ้ากรมขนส่งจะควบคุมราคาค่าโดยสารนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะอาจจะขาดทุน
นายประสาท หลวงพูล คิวสถานีรถไฟหาดใหญ่ ยอมรับว่า ปัญหาผู้บริการรถตุ๊กตุ๊กคิดราคาค่าโดยสารเกินจริง โดยไม่ได้ตกลงราคากันก่อน ทำให้ผู้โดยสารไม่พอใจเกิดขึ้นบ่อย เพราะมีบางคนแอบให้บริการโดยไปเช่ารถมาขับ


"ข้อสังเกตรถตุ๊กตุ๊กเถื่อนคือคนขับจะไม่บอกราคาก่อนขึ้นรถ และจะเก็บค่า โดยสารหลังจากลงรถ แล้วเรียกเก็บรา คาเกินจริง" นายประสาท กล่าว และว่า ลักษณะรถจะแยกไม่ออก เหมือน

ตุ๊กตุ๊กทั่วไป แต่พวกเราเก็บค่าโดยสารตามที่กรมขนส่งกำหนด มีป้ายแสดงราคาในรถชัดเจน แต่ถ้าให้บริการนอกเขต เทศบาลนครหาดใหญ่ ก็จะตกลงราคา กันก่อนออกเดินทาง ถ้ารับได้ก็จะไปส่งให้ เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย


นายชรินทร์ สุวรรณรัตน์ คิวสถานี รถไฟหาดใหญ่ กล่าวว่า ถ้าจะกำหนดราคาโดยสารนอกเขต อยากให้กรมขนส่งเข้าใจผู้ให้บริการด้วย เพื่อความคุ้มค่าในการให้บริการ เนื่องจากปัจจุบัน ค่าอาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงก็ตาม แต่เราไม่ได้หลอกเก็บค่าโดยสาร ได้ตกลง กันก่อนว่า รับได้ไหม บางทีก็ลดค่าโดย สารให้บ้าง เพื่อให้ลูกค้าสบายใจ รวมถึง ตัวเองด้วย เพราะเราหาเช้ากินค่ำ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง