สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Motoring

สรุป "มอเตอร์เวย์" 2.3หมื่นล้าน ระยะทาง62กม. ห่วงค่าเวนคืน5.000ไร่

by Focus Team @23-03-2559 11.13 ( IP : 110...151 ) | Tags : Focus Motoring
photo  , 640x543 pixel , 76,086 bytes.

บริษัทผู้ออกแบบ "มอเตอร์เวย์" เผย งบก่อสร้าง 2 ตอน 62 กม.กว่า 23,000
ล้านบาท เผยประชาชนตลอดแนวส่วนใหญ่เห็นด้วย ห่วงค่าเวนคืน 5 พันไร่ ระบุชายแดนขอไร่ละ 1 ล้าน


เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 บริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับ การว่าจ้างจากกรมทางหลวง ทำการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย อ.หาดใหญ่-ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ตอน 2  ได้ทำการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองสาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตอน 2  ซึ่งเป็นการสิ้นสุด การสำรวจและออกแบบโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสรุปผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดรูปแบบโครงการและทางแยกต่างระดับ พร้อมองค์ประกอบของโครง การ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวด ล้อม สำหรับโครงการสำรวจและออก แบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย อ. หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตอน 2
เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสาตร์ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น


นายนิรัตน์ ตันสวัสดิ์ กรรมการรอง ผู้จัดการบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์
จำกัด และในฐานะผู้จัดการโครงการ เปิด เผยว่า การศึกษาโครงการตอนนี้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว รูปแบบก็ชัดเจน ขั้นตอนต่อ ไปคือ การทำรายงานสรุปให้กรมทาง หลวงภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็น การสิ้นสุด


"ที่เหลือทางกรมทางหลวงก็คงไปยื่นทางสิ่งแวดล้อมและและสภาพัฒน์ฯ เพื่อของบประมาณก่อสร้างต่อไป เนื่องจากโครงการมีมูลค่าสูงกว่า 23,000 ล้านบาท"


สำหรับผลการศึกษาโครงการแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน ตอน 1 และตอน 2 มีความยาวตลอดเส้นทาง 62 กิโลเมตร เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 4 กม. 1042 เลยควนเนียงมาประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนที่จะลงใต้คือ เฉียดไปทางทิศตะวันตกของสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
และจะต่อเชื่อมกับเส้นทางวง แหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ที่จะมีโครงการ ในอนาคต เชื่อมไปทางสนามบินนานา ชาติหาดใหญ่ เสร็จแล้วก็ลงใต้ไปผ่านแยกที่ตัดไปทางปาดังเบซาร์  ซึ่งตรงนั้นก็จะมีด่านเก็บเงิน เลี้ยววกกลับเข้ามาถนนกาญจนวณิชย์ หมายเลข 4 ก็จะมีด่านเก็บเงินอีกจุด ต่อจากถนนกาญจนวณิชย์จะมุ่งหน้าไปยังด่านสะเดาแห่งใหม่ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งตรงนี้เป็นทางธรรมดาไม่ใช่ มอเตอร์เวย์ นี่คือเส้นทางที่มีการศึกษาว่า เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด และคุ้มค่า การลงทุน และการสนับสนุนการค้าชาย แดนตามนโยบายของรัฐบาล


"พื้นที่ๆ จะต้องเวนคืนตลอดเส้นทางก่อสร้างทั้ง 62 กิโลเมตรกว่า 5,000 ไร่
ค่าก่อสร้างโครงการปัจจุบันกว่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขงบประมาณเบื้องต้นที่กรมทางหลวงตั้งไว้เพื่อการวางแผนงาน แต่ปัจจุบันมันต้องรอการคำนวนตัวเลขที่แน่นอนอีกทีหนึ่ง" นายนิรัตน์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการศึกษาตอน 1 และตอน 2 เป็นการแบ่ง การว่าจ้างการศึกษา 2 บริษัท


โดยตอน 1
เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 จนถึงกิโลเมตรที่ 26  ส่วนตอน 2 เริ่มจากกิโลเมตรที่ 26 จนถึง กิโลเมตรที่ 62 แบ่งการศึกษาโครงการโดย สรุปเสร็จพร้อมกันภายในเดือนมี.ค. "โครงการนี้เป็นการก่อสร้างทาง ด่วนพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) มี รั้วกั้น โดยเบื้องต้นจะสร้างเป็น 4 เลนคือ
ไป 2 เลน มา 2 เลน แต่พอจำนวนรถเพิ่มขึ้น ก็จะขยายได้ถึง 8 เลนรองรับได้ถึง 30 ปี" โดยในช่วงเวลา 15 ปีแรกจะใช้แค่
4 เลนพอ หลังจากนั้นก็จะขยายเป็น 6 เลน
และหลังจาก 30 ปีไปแล้วก็ว่ากันอีกที


แต่การศึกษาที่มีการศึกษาโครงการก่อ สร้าง มีการศึกษาไว้สำหรับการขยายได้ถึง 8 ช่องจราจร  คือไป 4 เลน มา 4 เลน
ส่วนความเห็นของประชาชนตลอดแนวโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เห็นกับโครงการ แต่ที่เป็นห่วงคือค่าเวน คืน เนื่องจากประชาชนต้องการได้ราคาที่ พอใจ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณด่านชาย แดนไทย-มาเลเซียเขาต้องการค่าเวนคืนไร่ละประมาณ 1 ล้านกว่าบาท เป็นต้น "การดำเนินการเรื่องการจ่ายค่าเวนคืนก็จะมีคณะกรรมการสำหรับดำ เนินการเรื่องการเวนคืนโดยเฉพาะ ทางบริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าจะจ่ายค่าเวนคืนเท่าไหร่ ราคาแค่ไหนต่อไร่ และที่ สำคัญการศึกษาโครงการกทางบริษัทก็ พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ๆ เป็นชุมชน ส่วน ใหญ่ผ่านพื้นที่สวนยาง ชุมชนน้อยมาก"


สำหรับความคุ้มค่าการลงทุนในโครงการนี้ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า กรม ทางหลวงได้ศึกษาความคุ้มค่าในการลง ทุนโครงการนี้ไว้แล้ว รัฐบาลมีนโยบายก็ มีนโยบายการเชื่อมการค้าชาย และที่สำคัญด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ มูลค่าการค้าชายแดน ทั้งส่งออกและนำเข้ากว่า 700,000 ล้านบาท ซึ่งถนนที่จะรองรับการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถนนกาญจนวณิชย์ที่รองรับการขนส่งการส่งออกและนำเข้าชายแดนประสบปัญหาแออัด  จากปริมาณรถผ่านเส้นทางนี้กว่า 40,000 คันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบการรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่อ.สะเดา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพราะฉะนั้น ระบบการขนส่งต่างๆ
จะต้องอำนวยความสะดวกให้การค้าชายแดน การส่งออกและนำเข้าสินค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
"ฉะนั้น โครงการก่อสร้างมอเตอร์ เวย์เส้นนี้ จะมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง? นายนิรัตน์ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง