สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

อ.สะบ้าย้อย

ผลักดัน อ.สะบ้าย้อย เป็นอำเภอคลังผลไม้ด้านการส่งออกที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น?

by Focus Team @22-04-2559 10.25 ( IP : 110...234 ) | Tags : อ.สะบ้าย้อย , ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
 • photo , 640x427 pixel , 53,599 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 51,012 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,756 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 48,816 bytes.

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิง บานชื่น จันทร์ตรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมในโรงเรียนและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนโดยมอบแนวทางให้โรงเรียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินสู่ครัวเรือนเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลจากโรงเรียน ตชด.ตามแนวพระราชดำริ หลังจากนั้นพบปะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และร่วมพูดคุยการผลักดันให้อำเภอสะบ้าย้อยให้เป็นคลังผลไม้เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะตำบลธารคีรี เป็นตำบลหนึ่งที่แยกออกจากตำบลจะแหน สภาพพื้นที่ราบสูงเชิงเขา มีป่าไม้และต้นน้ำธารไหลผ่านหมู่บ้าน ลำธารเล็กใหญ่หลายสาย มีน้ำไหลตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งน้ำและพืชพันธุ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดี จึงตั้งชื่อตำบล "ธารคีรี" ปัจจุบัน เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาป่าไม้และไม้พื้นเมืองที่มีมาก และยังเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ที่มีคุณภาพ จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ จังหวัดสงขลาจึงเลือกพื้นที่ตำบลธารคีรีเป็นคลังผลไม้เพื่อส่งออกที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้ประชาชนปลุกทุเรียนสายพันธุ์ลับแล หมอนทอง พวงมณี และนอกจากนี้ตำบลธารคีรียังเป็นแหล่งปลูกส้มแขก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทำรายได้ โดยเฉพาะผลส้มแขกแปรรูป และผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านธารคีรีที่จังหวัดสงขลาจะได้ส่งเสริมให้เป็นกลุ่มที่มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย...


จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว 


--
prsongkhla52@gmail.com (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง