สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

คนทำงาน

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. เปิดช่องคนทำงานประจำเรียนต่อ ป.ตรี

by Focus Team @26-05-2559 10.07 ( IP : 110...206 ) | Tags : คนทำงาน , การศึกษา
  • photo  , 1576x397 pixel , 120,143 bytes.
  • photo  , 426x602 pixel , 32,438 bytes.

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. กว่า 1,000 คน เปิดกว้าง 5 คณะ หวังสร้างโอกาสคนทำงานมีช่องทางต่อปริญญาตรี ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ขายใบสมัคร 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม นี้

      ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เตรียมรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) จำนวน 1,030 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้จากการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถใช้ความรู้นั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

**คณะที่เปิดรับประกอบด้วย **

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 300 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน (การจัดการองค์กรชุมชน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) โปรแกรมวิชาละ 50 คนรัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 80 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 80 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 50 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตพืช และ การผลิตสัตว์) โปรแกรมวิชาละ 25 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 240 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาละ 80 คน วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ โปรแกรมวิชาละ 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ รับ 360 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมวิชาละ 50 คน การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาละ 80 คน บัญชี 100 คน


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.skru.ac.th โทร. 0-7433-260200-4 หรือ 088-3989991, 088-3989992 ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว  นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา


            ผู้สมัครสามารถเลือกโปรแกรมวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ได้เพียง 1 โปรแกรมวิชา สนใจซื้อเอกสารแนะนำการสมัครสอบ ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี อาคาร 48 ชั้น 1 มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม  2559 โดยจะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง