สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

มรภ.สงขลา เนรมิตห้องสมุด 2 โรงเรียน ตชด. สร้างบรรยากาศชวนเรียนรู้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

  • photo  , 534x600 pixel , 45,358 bytes.
  • photo  , 800x536 pixel , 46,717 bytes.
  • photo  , 800x536 pixel , 47,989 bytes.

สำนักวิทยบริการ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุด 2 โรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก-บ้านสำนักเอาะ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดี เข้าถึงง่าย  จูงใจเด็กอยากอ่านหนังสือ


                น.ส.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านสำนักเอาะ อ.เทพา จ.สงขลา และ โรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหนดเสด็จลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ตชด. ในระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายนนี้ โดยสำนักวิทยบริการฯ โดยได้บริจาคหนังสือให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งนำหนังสือที่ชำรุดมาจัดซ่อมให้ฟรี ควบคู่ไปกับให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนถึงการจัดห้องห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า และเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนให้กับเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นว่าการจะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องได้นั้น จำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย


                รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิทยบริการ กล่าวว่า สำนักวิทยบริการฯ ได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ มีทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สร้างเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เป็นที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 ด้าน นางสุพิศ ศิริรัตน์ หัวหน้างานธุรการและงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ในฐานะผู้ลงพื้นที่จัดห้องสมุด กล่าวว่า รู้สึกดีมากทุกกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดห้องสมุด ตชด. ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยในการทำงานมีการสำรวจสภาพจริงของแต่ละโรงเรียนว่ามีความพร้อมที่จะบริการนักเรียนขนาดไหน ขาดหนังสือหรืออุปกรณ์อะไรบ้าง จากนั้นทีมงานจึงกลับมาวางแผนจัดเตรียมตามความต้องการและลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อจัดและตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม ถูกต้องตามหลักการจัดการห้องสมุดทั่วไป พร้อมทั้งแยกหมวดหมู่หนังสือตามระบบการจัดหมู่หนังสือสำหรับห้องสมุด โดยติดแถบหนังสือแต่ในแต่ละหมวด เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาหนังสือของทั้งครูและนักเรียนในการใช้บริการ จัดมุมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด เช่น มุมหนังสือเยาวชน มุมอาเซียน เป็นต้น ตกแต่งภายในห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างบรรยายแห่งการเรียนรู้ ที่สำคัญ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการจัดห้องสมุดเบื้องต้นแก่ครูโรงเรียน ตชด. สำหรับเป็นแนวทางการจัดด้วยตนเองต่อไปได้


                น.ส.สุกัญญา พิจิตรบรรจง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งรับผิดชอบงานเทคโนโลยีห้องสมุด กล่าวว่า การจัดห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมของทางโรงเรียน และสำรวจสถานที่ว่าควรวางอะไรตรงไหน จัดอย่างไร มีการพูดคุยกับคุณครูประจำห้องสมุดถึงสิ่งต้องการให้ช่วย เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์มาให้ ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการลงพื้นที่จัดห้องสมุด เริ่มจากหามุมในการวางชั้นหนังสือ และหามุมจัดหนังสือแต่ล่ะประเภท ย้ายชั้นหนังสือและปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงาม เสร็จแล้วก็คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่ ขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องช่วยกัน แบ่งหน้าที่ว่าใครเป็นคนคัดแยก ใครเอาหนังสือไปวางตามหมวดหมู่

                "ขั้นตอนการจัดหนังสือเป็นขั้นตอนที่เหนื่อยและสนุกมาก คุณครูและเด็กๆ มาช่วยกันเต็มที่ หลังจากคัดแยกแล้วก็นำหนังสือมาติดสันตามสีที่ระบุตามหมวดหมู่ จากนั้นนำขึ้นชั้นตามลำดับ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่มีโอกาสจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียน ตชด. ถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียน คุณครู ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี? น.ส.สุกัญญา กล่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวค่ะ

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว  นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง