สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวสาร

ผู้นำศาสนาอิสลาม 3 จว.ใต้ รวม 6 องค์กร เรียกร้องทุกภาคส่วนยุติความรุนแรง ในห้วงเดือนรอมฎอน

photo  , 982x655 pixel , 86,103 bytes.

ผู้นำศาสนาอิสลาม 3 จว.ใต้ รวม 6 องค์กร  เรียกร้องทุกภาคส่วนยุติความรุนแรง ในห้วงเดือนรอมฎอน

            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ที่อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นายอับดุลการีม นาคนาวา ประธานสภาอูลามาปัตตานี พร้อมด้วยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอิสมาแอล ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และตัวแทนจาก สถาบันการศึกษาปอเนาะ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกาปัตตานี และชมรมมุสลิมภราดรภาพ  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมกิจกรรม รวมพลัง สร้างสันติสุข เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437  ซึ่งผู้นำศาสนาทั้ง 6 องค์กร จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เชิญชวนพี่น้องมุสลิม ปฎิบัติศาสนากิจด้วยความศรัทธา


            นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ ตนเองในนามผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาอูลามาอฺ สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดภาคใต้ มัรกัสนูรอัลอิสลาม และชมรมมุสลิมภราดรภาพ ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ร่วมตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศาสนากิจ  ในเดือนอันสำคัญนี้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และร่วมกันรักษาคุณค่า และความบริสุทธิ์ของเดือนรอมฎอน ด้วย การปฏิบัติดังนี้ ให้ร่วมละหมาดฮายัต เพื่อขอพรจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้ประทานความสงบสุขปราศจากเหตุร้ายรุนแรง สามารถปฏิบัติภารกิจในเดือนสำคัญอย่างราบรื่น


ในวันที่ 1 มิถุนายน 59 เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมพิธีกว่า 6,300 คน ประกอบด้วย สภาอุลามาปัตตานี 250  คน, จังหวัดปัตตานี 1,700 คน, จังหวัดยะลา 800 คน, จังหวัดนราธิวาส 800 คน และ จังหวัดสงขลา 400 คน, สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จชต. 1,200 คน, สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลาม 900 คน, มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี 250 คน โดยให้พร้อม ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เวลา 08.00  น. โดยแต่ละจังหวัด จะจัดยานพาหนะรับ ? ส่ง  นอกจากนั้นยังร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธาตลอดเดือนรอมฎอน ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดา ด้วยการละหมาดในยามค่ำคืน อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด  ร่วมกันดูแลครอบครัว และบุคคลที่ตนรัก ให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา          ร่วมกัน ลด ละ เลิก สิ่งเสพที่เป็นโทษ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ขอความร่วมมืองดเว้นการเปิดร้านจำหน่ายอาหารในเวลากลางวัน และไม่จำหน่ายประทัดหรือสิ่งที่เป็นอันตราย สร้างความเดือดร้อนและรบกวนผู้อื่น


"ร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน และคืนสันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และร่วมกันสนับสนุนนโยบายแนวทางของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยสันติวิธี และการพูดคุยสันติสุขกับผู้เห็นต่างทุกๆ กลุ่ม  ทั้งนี้ในเดือนอันเป็นมหามงคลนี้ ตนเองพร้อมคณะ ขอวิงวอนความเมตตาจากอัลลอฮฺ            พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข และดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ประกอบภารกิจการถือศีลอด ในเดือนอันประเสริฐนี้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ? ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวักปัตตานี กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง