สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สงขลา

ปัญหาสังคมไม่ใช่ของใครคนหนี่ง "ญา" จนท.เสริมสร้างศักยภาพทางเศษรฐกิจสตรี องค์การอ็อกแฟม ไทย

photo  , 640x491 pixel , 56,536 bytes.

"เราต้องการเห็นผู้หญิงเติบโตและมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจ สามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองและดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เราเชื่อว่าพลังและความเข้มแข็งของผู้หญิงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างแน่นอน"


"ญา" อลิญา หมัดหมาน วัย 30 ปี
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางเศษรฐกิจสตรี องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย จบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัด การ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยา ลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท Asia ? Europe Institute, International Master Degree in Small and Medium Enterprises, University of Malaya
ด้านครอบครัว คุณพ่อเป็นอดีต อาจารย์สอนด้านภาษาอังกฤษ มหา วิทยาลัยทักษิณ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน เป็นลูกสาวคนโต มีน้องสาว 1 คน และน้องชาย 1 คน


งาน "เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพทางเศรษฐกิจสตรี องค์การอ็อก แฟม ประเทศไทย" ที่ทำเกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพให้กลุ่ม ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยการเข้าไปช่วยเสริมสร้าง ศักยภาพ เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมให้ขึ้นมาเป็นผู้นำ
วันหนึ่งที่เขาสูญเสียสามีที่เป็นเสา หลักของครอบครัว จึงต้องเป็นผู้นำและหา เลี้ยงชีพ องค์การอ็อกแฟมและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างศักยภาพกลุ่ม อาชีพผู้หญิง เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงทรัพยา กรและสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ อาทิ การสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาจากภาคเมือง (National?s Mentor Network) กับสถาบัน Change Fusion


"ตอนนี้องค์การอ็อกแฟมและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม "วานีตามี" มีเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ ทั้งในมิติทางสังคมและทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสภาวะแวดล้อมทางสังคมให้ดีขึ้น" เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การ สนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกแรงบันดาลใจที่สำคัญคือ เราต้องการเห็นผู้หญิงเติบโตและมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจ สามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองและดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เชื่อว่าพลังและความเข้มแข็งของผู้หญิงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้ การทำงานด้านจิตอาสา เป็นอะไรที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ เราเก็บขยะที่เจอระหว่างทางเดิน แค่นี้ก็ถือเป็นจิตอาสาแล้ว สิ่งที่ได้รับคือความสุขทางใจ คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้


"รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานที่ได้เจอคนที่มีใจอาสา อยากทำงานเพื่อสังคมเยอะ ทำให้เราได้เห็นและเรียนรู้จากเค้าเยอะมาก" อย่าไปตัดสินว่าการช่วยเหลือ ต้อง มาในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่เสมอ แต่ให้เราคิดเสมอว่าบางครั้งการช่วยเหลือแบบเล็กๆ อาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับอีกชีวิตหนึ่งก็ได้
คติในการดำเนินชีวิต คือ รู้ว่าตัว เองกำลังทำอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไร อดทนและมีความสุขที่ได้ทำ เราอาจจะเจอกับ คนที่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราทำ แต่เพราะตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าเราทำไปเพราะอะไร เพื่อใคร เมื่อมีจุดมุ่งหมายที่ดี แล้ว ทำไปเลย ประกอบกับเราชอบและ รักที่จะทำ เชื่อว่าเราจะทำมันออกมาได้ดี มันสำคัญมากเพราะไม่ใช่แค่ตัวเราที่มีความสุขเท่านั้น มันคือการแบ่งปันความสุขตรงนี้ให้แก่อีกหลายๆ คนก็เป็นได้


ฉะนั้น หากเราตั้งใจอยากจะทำสิ่ง หนึ่งแล้วถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ เราศึกษา แล้วว่ามันดี จงทำไปเถอะ อาจล้มเหลวระหว่างทางบ้าง แต่เราต้องอดทนและทำ ให้เต็มที่ ทำอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จาดความผิดพลาดและพัฒนาตัวเอง ด้วยความเชื่อและมุ่งมั่นว่ามันคือพลังด้านบวกที่สามารถทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ ด้านการดูแลสุขภาพ ก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ออกกำลังกาย ไม่ชอบ แต่ด้วยอายุที่มากขึ้น จึงต้องหันมาสนใจสุขภาพตัวเองอย่างจริงจัง  อย่างตอนนี้ เริ่มออกกำลังกายตอนเช้า พยายามทำให้ได้สัปดาห์ละสองครั้ง หรือใช้วิธีการเดินให้มากขึ้นเพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัว รวมถึงการใส่ใจในเรื่องอาหารการกินมากขึ้น พยายามกินให้ครบ 5 หมู่ ผักและผลไม้ต้องมีติดบ้าน ถ้าช่วงไหนที่เราต้องเจอคนเยอะๆ เราจะพักผ่อนด้วยการอยู่นิ่งๆ อ่านหนังสืออยู่บ้าน หากแต่ช่วงไหนไม่ค่อยได้เจอใคร เวลาว่างคือการออกไปเจอคน เจอเพื่อน ไปเที่ยว ไปทำกิจกรรมร่วมกัน


"ญา" มองผู้หญิงยุคใหม่สองด้าน ในโลกหนึ่งที่มีผู้หญิงเก่งและมีบทบาทมากขึ้น สามารถออกมาแสดงสิทธิ์และเสียงของตัวเองได้ แต่ในอีกโลกหนึ่งยังมีผู้หญิงบางส่วนที่ถูกกดทับและข่มเหงอยู่ มันน่าเศร้ามากที่พวกเค้าไม่รู้ว่าจริงแล้ว เค้ามีศักยภาพของตัวเองในการทำอะไรได้อีกมากมาย
ส่วนตัวชื่นชมผู้หญิงหลายๆ คนที่เป็นแรงผลักดันการช่วยแก้ไขประเด็นด้านสังคม อยากเห็นผู้หญิงยุคใหม่ไม่ลืมที่จะพาตัวเองมองและเข้าใจประเด็นด้านสังคมด้วย อยากให้มองว่าตัวเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างไรได้บ้าง เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเล็กๆ
?ปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนี่ง แต่มันเป็นปัญหาร่วมกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าผู้หญิงยุคใหม่จะเก่งแค่ไหน ก็ไม่ควรละเลยบทบาทและหน้าที่ของตัวเองที่พึงมีต่อครอบครัวและบุคคลรอบข้าง?

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง