สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

คนใต้

ม.ทักษิณ จับมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15

 • photo , 800x533 pixel , 60,812 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 58,983 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 71,024 bytes.
 • photo , 800x533 pixel , 72,040 bytes.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ม.ทักษิณ และเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา


โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว , ศาสตราจารย์อำนวย

ยัสโยธา,ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัยหัตถา ,ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ และศาสตราจารย์สุริชัย

หวันแก้ว มาเป็นวิทยากรบรรยาย


รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวว่า

การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ในครั้งนี้

เป็นความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.

ทักษิณ และเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย

นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

เป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา

และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา

มานุษยวิทยาและสาขาอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป


รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอมาถึง 57 ผลงาน

และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน โดยภายในงานสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ

การปาฐกถา โดยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ การเสวนาพิเศษหัวข้อ

?สะท้อนย้อนคิดประสบการณ์วิจัยในสนามภาคใต้? วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว

ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา และศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา การบรรยายพิเศษโดย

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การแสดงพื้นบ้าน ชุด ?โนราห์ร่วมสมัย?

ดนตรีอัศลีมาลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สุดท้ายของการสัมมนาเป็นพิธีส่งมอบการจัดสัมมนาแก่

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เจ้าภาพครั้งต่อไปในปีหน้า

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง