สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ผู้ว่าฯสงขลา ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา85พรรษา

  • photo  , 982x655 pixel , 104,952 bytes.
  • photo  , 982x655 pixel , 76,131 bytes.
  • photo  , 982x655 pixel , 66,944 bytes.

บ่ายวันนี้(7มิ.ย.59) ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา ครั้งที่2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการจัดตั้งโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานราชการสนับสนุนภารกิจของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นศูนย์นำร่องในภาคใต้เพื่อฝึกทักษะและอาชีพแก่คนพิการบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการประสานจากราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือแจ้งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารฝึกทักษะและอาชีพ ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ระหว่างวันที่ 19-23กันยายน2559 นี้

สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้รับสมัครผู้พิการตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ คือ มีอายุตั้งแต่15ปี ไม่เกิน35ปี ที่มีฐานะยากจน และมีคนดูแลคนพิการ1คน โดยประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน14จังหวัดภาคใต้ ได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้สมัครมาแล้ว 15 คน และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีผู้พิการเข้าอยู่ในการดูแล จำนวน 4 คน

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา//ภาพ 7 มิ.ย.59

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง