สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

  • photo  , 916x611 pixel , 93,566 bytes.
  • photo  , 916x611 pixel , 66,752 bytes.

วันนี้ (8 มิ.ย.59) เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งประจำปี พ.ศ. 2557-2558 ของเหล่กาชาดจังหวัดสงขลาภาค 12จำนวนทั้งสิ้น 487 ราย ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปี 2557-2558 ของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาภาค12 ได้แก่ พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวม7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

1.พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง  จำนวน 8  รูป

2.ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน  3  ราย

4.สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน 476 ราย

            ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส แก่ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตฯ และทรงฉายพระฉายลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 คณะกรรมการกาชาดสงขลา และข้าราชการจังหวัดสงขลา

            ทั้งนี้ นับตั้งแต่สภากาชาดไทย ได้เริ่มงานบริการโลหิตเมื่อปีพุทธศักราช 2495 มีภารกิจหลังในการจัดหาโลลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ  ปัจจุบันมีเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั่วประเทศ ปีละ2,046,000 ยูนิต โดยมี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดหาโลหิตในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ปีละ 696,000 ยูนิต ส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ  ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ให้ได้ปีละ 1,350,000 ยูนิต ถึงแม้ว่าแต่ละปี มีผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มมากขึ้น  แต่ขณะเดียวกันยังมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้น ปีละ 8-10% จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือน หรือปี ละ 4ครั้ง เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีปริมาณที่โลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ...


จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

จักริน  แก้วมณีโชติ//ภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง