สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12

  • photo  , 480x319 pixel , 281,663 bytes.
  • photo  , 240x159 pixel , 71,090 bytes.
  • photo  , 640x426 pixel , 431,622 bytes.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ตึกอาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์.นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมต้อนรับ และมีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. 14 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน พ.ศ.2559


รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในระดับนานาชาติ (International Olympiad in Informatics) โดยครั้งนี้ ศูนย์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 14 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้คัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายอบรมทางวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต


ศาสตราจารย์.นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.กล่าวว่า การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เเม้ดูผิวเผินเป้าหมายหลักน่าจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อคัดสรรนักเรียนที่มีความารู้และทักษะยอดเยี่ยม เพื่อเป็นผู้เเทนประเทศสำหรับการแข่งขัน International Olympiad in Informatics แต่เเท้จริงเเล้ววัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ การส่งเสริมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการเเข่งขัน เเพ้ ชนะ ย่อมเป็นเรื่องสำคัญ เเต่สำคัญที่สุด คือนักเรียนได้เรียนรู้วิชาการและวิชาชีพที่ดี มีประโยชน์ และสามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อนาคตยังอีกยาวไกล โดยในอนาคตทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จจากการ มุ่งมัน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อ และหวังว่าก่อนถึงจุดนั้น ทุกคนจะต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบต่อไปไม่ว่าผลการเเข่งขันจะออกมาอย่างไร สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้น 4 วัน 7-10 มิถุนายน พ.ศ.2559

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง