สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวสาร

เกษตรก้าวหน้า ช่วยบัณฑิต ระหว่างรองาน

photo  , 640x430 pixel , 43,174 bytes.

ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. สอดรับเพิ่มรายได้ของรัฐบาล  ช่วยเกษตร และบัณฑิตระหว่างรองาน สร้างแรงจูงใจตั้ง เกษตรกรก้าวหน้า Smart Farmer 3 จังหวัด หวังเปลี่ยนความคิด ทำเกษตรก็รวยได้


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)กล่าวว่า โครงการเกษตรกรก้าวหน้า Smart Farmer ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีจุดเริ่มต้นจากที่รัฐบาลได้มีนโยบาย เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ เพื่อการเกษตรให้เต็มพื้นที เช่น การปลูกพืชแสม ปลูกพืชทดแทนในสวนยางพารา จนได้มีการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เหมาะกับการทำเกษตร ซึ่งต้องดูทั้ง เรื่องคุณภาพของดิน คุณภาพ ปุ๋ย และเรื่องการตลาด
โดยทางรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้คำว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตรกรก้าวหน้า Smart Farmer ขึ้นมา สำหรับใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.เราได้เริ่ม 2 โครงการ คือ 1. เกษตรกรก้าวหน้าริมทางหลวง หรือ เกษตรกรพัฒนาริมทางหลวง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณ ถนนสาย 418 ได้ร่วมกันทำการเกษตร โดยการร่วมพลิกฟื้นนาร้าง หรือในบางพื้นที่ที่ปล่อยวางอยู่ นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง


และ 2.จากสภาวะเดียวกัน ได้มีกลุ่มบัณฑิตที่เรียนจบปริญญาตรี กำลังว่างงานอยู่นั้น ศอ.บต.จึงได้ให้กำลังใจเด็กเหล่านี้ว่า ศอ.บต.มีโครงการที่จะสร้างบัณฑิตเกษตร หรือ Smart Farmer ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งวันนี้เราคิดว่า พื้นที่บ้านเรายังมีพื้นที่ว่างมากพอ รวมทั้งพื้นที่ในครัวเรือน ที่เกษตรกร ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที และยังพอมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
? ศอ.บต.ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ถึงผู้ที่มีความสนใจ อยากเป็นเกษตรกร เพื่อหารายได้ในช่วงของการรองาน ซึ่งระหว่างที่รองาน บัณฑิตเหล่านี้ก็ได้มีรายได้ด้วย? เราได้รับเปิดสมัคร เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2559 ภายในเวลา 5 วัน ผ่าน 1880 ซึ่งมีบัณฑิต จบปริญญาตรี สมัครเข้ามา จำนวนมากถึง 523 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 150 คน เป็นบัณฑิตที่มีที่ดิน มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ ศอ.บต.ในระหว่างที่มีการรองาน และส่วนที่ 2 คือการสร้างแรงจูงใจ ให้บัณฑิตได้ร่วมออกแบบการปลูกพืชทางการเกษตรต่างๆ ได้ เช่น การปลูกหญ้าเนเปียร์ ในที่ดิน 1 ไร่ ภายใน 8 เดือน จะได้ 3 หมื่นบาทต่อปี หากเพิ่มการปลูกหญ้าเนเปียร์ จาก 1 ไร่ เป็น 2 ไร่ จะได้รายได้เพิ่มเป็น 6 หมื่นบาท  สำหรับบัณฑิตที่มีความตั้งใจอยากไป อุมเราะห์ หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาดีอารเบีย ก็สามารถตั้งเป้าให้ได้ 100,000 ? 200,000 บาทต่อปีได้ รวมไปถึงการสามารถปลูกหญ้าเนเปียร์ ผักบุ้ง อ้อย และการเพาะเห็ด


ทั้งหมดช่วยสร้างแรงจูงใจ ให้กับบัณฑิตในระหว่างที่เขารองานได้ ขณะเดียวกันบัณฑิตบางคนก็สามารถนำรายได้ตรงนี้ ในระหว่างรองาน นำไปใช้หนี้ กยศ.ได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ที่ได้เร่งรัดให้บัณฑิตมีการจ่ายหนี้ ซึ่งจะมีการเจรจาการจ่ายเงิน กยศ.เป็นครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ โครงการดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องในการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตในระว่างรองานได้


โดยเริ่มต้น ศอ.บต.จะสนับสนุนแจกเมล็ดพันธุ์ และไถ่ ปรับจัดเตรียมพื้นที่ให้ พร้อม เกษตรตำบล หรือที่เรียกว่า ศูนย์วิชาการเกษตร ที่มีกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ และมากว่า 100 แห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็นตำบลละ 1 แห่ง ซึ่งคนเหล่านี้จำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ค่อยให้คำแนะนำให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพดินด้วย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วย ซึ่งเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ช่วงเดือนรอมฎอน โดยเรารวบรวมกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความพร้อม และดำเนินการทำไปก่อนแล้ว โครงการดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนความคิดคนว่า การทำการเกษตร ก็สามารถรวยได้ แม้จะเรียนจบปริญญาตรี เป็น Smart Farmer ที่สามารถใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ โดยเฉพาะความรู้ด้านวิชาการ ความรู้ด้านการตลาด บัณฑิตเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นเกษตรกรที่ก้าวหน้า กว่าเกษตรในรุ่นพ่อได้ รวมทั้งในภาวะที่บัณฑิตที่กำลังรองาน โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับเขาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เรียนหนังสืออาจเคยได้กู้ยืม หรือกู้เงิน กยศ. เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ก็จะช่วยชำระหนี้ได้


ทั้งนี้หากบัณฑิตเหล่านี้ สามารถทำเกษตรจนประสบความสำเร็จได้ ตรงนี้จะช่วยยกระดับเกษตรกรในบ้านเราได้ โดยเฉพาะการทำให้คุณภาพของพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น สามารถพัฒนาจากการเกษตรแบบดั่งเดิม สู่เกษตรกรสมัยใหม่ได้สำเร็จ ตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาในภาวะว่างงานของคนด้วย เรามั่นใจหลังจากที่ทำใน 150 คนแรก จะเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งคนที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีก็ที่เห็นถึงความสำเร็จ เกิดให้ความสำคัญเรื่องเกษตรการพัฒนา และการเป็น Smart Farmer เกษตรกรก้าวหน้ามากขึ้นด้วย


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง