สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชำแหละสื่อฯ "โฆษกของความรุนแรง-ละเมิดสิทธิจชต."

"เพียงพอแล้วแก่ความผิดบาป สำหรับคนๆ หนึ่งที่เขาบอกกล่าวทุกอย่างที่เขาได้ยินมา"

                    -อัลหะดีษ- ............................................

 คำอธิบายภาพ : FOCUS_947-10


2 มิ.ย.2559 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดสัมมนาเรื่อง ปัญหาการนำ เสนอ ข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบสิทธิและสร้างความหวาดระแวง  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


สื่อ-ส่วนหนึ่งของปัญหา นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อ่อนไหว โดยกล่าวว่า สื่อมวลชนจำเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาสำคัญข้อหนึ่งในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ สื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาสันติ ภาพหรือจะยิ่งซ้ำเติมปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา สื่อกระแสหลักมักเลือกเสนอความรุนแรงของเหตุการณ์โดยขาดรายละเอียดและความเข้าใจในสถานการณ์ สังคมวัฒนธรรมพื้นถิ่น การใช้วาทะกรรมที่มักก่อให้เกิดความขัดแย้งหวาดกลัวและไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไร้ความรับผิดชอบ


ยกตัวอย่างเมื่อมีการปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหา สื่อจะนำเสนอข่าวอย่างครึกโครม มีการให้ข้อมูลผู้ต้องหาอย่างละเอียด แต่เมื่อคดีสิ้นสุดโดยศาลตัดสินยกฟ้อง ผู้ต้องหาไม่มีความผิด สื่อกลับไม่เคยออกมาให้ข้อมูลเหล่านี้แก่สังคม สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือ การนำเสนอข้อมูลในเหตุการณ์ร้ายแรงต้องระวังเรื่องความถูกต้อง เป็นกลาง เพราะอาจถูกมองว่า เลือกฝ่ายได้
ดังนั้น บทบาทของผู้สื่อข่าวในพื้นที่อ่อนไหวนี้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษหนึ่งคือ อุดมคติ ซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ ก็อาจยิ่งกระพือความขัดแย้งให้มากขึ้นได้


หนึ่งเวทีหลากมุมมอง และจากเวทีเสวนา ปัญหาการนำเสนอข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบสิทธิและสร้างความหวาดระแวง ร่วมเสวนาโดย นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน  พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 และประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และนายปกรณ์ พึ่งเนตร บก.ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา ดำเนินการเสวนาโดย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน


นักสิทธิ...สื่อชี้นำสังคม นางอังคณา นีละไพจิตร กล่าวว่า บทบาทของสื่อเป็นได้ทั้งด้านบวกและลบ ข่าวความรุนแรงก่อให้เกิดความหวาดกลัวในวงกว้าง หรือแม้แต่ต่อคนในพื้นที่ สื่อก็สามารถทำให้เกิดความระแวงต่อกันได้ นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนได้เช่นกัน ดังนั้น สื่อต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น อย่ามองแค่ผลประโยชน์ของตัวเอง หรือความมั่นคงของชาติเพียงอย่างเดียว แต่ควรตระหนักถึงความมั่นคงของมนุษย์ด้วย เพราะทุกประเทศที่มีการพัฒนาก็เริ่มด้วยการให้ความสำคัญต่อสิทธิของประชาชนทั้งสิ้น และที่สำคัญต้องมีความเป็นธรรมในการนำเสนอ ไม่ลำเอียง โดยที่สื่อต้องคุยและควบคุมกันเอง อีกข้อสังเกตคือ แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งจะเผยแพร่ข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งนั้น ดังนั้น ประชาชนต้องพิจารณาข่าวสารให้มากขึ้น ต้องมองทั้งสองมุมระหว่างคู่ขัดแย้งและโดยรอบด้านด้วย


ทหาร...ความมั่นคงต้องมาก่อน พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียว แต่ทั้งนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนต้องให้ความสำคัญ ?ที่ผ่านมาบางฝ่ายบอกว่ามีการละเมิดสิทธิของประชาชน เราก็พยายามปรับตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ากลุ่มขบวนการฯ มีการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ หรือแม้กระทั่งโฆษณาชวนเชื่อโดยผ่านนักสิทธิมนุษยชนบางท่าน เช่น กรณีที่เกิดขึ้นที่ รพ.เจาะไอร้อง ก็พยายามทำให้เกิดกระแสออกไปเพื่อให้องค์กรจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งสื่อเองอาจไม่รู้ถึงปัญหาด้านความมั่นคง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการนำเสนอข่าว เพราะอาจทำลายภาพลักษณ์ของภาครัฐและประเทศได้


มุมสื่อ...ต้องปฏิรูปตัวเอง นายปกรณ์ พึ่งเนตร กล่าวว่า ขณะนี้สื่อมีปัญหา 2 ส่วน คือการรายงานข่าวในพื้นที่มักละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาอย่างชัดเจน เช่น การถ่ายภาพ การให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ต้องหาและญาติมิตร ขาดความเป็นกลางและการใช้วาทกรรม การเลือกฝักฝ่ายที่ยิ่งก่อความขัดแย้ง และอีกด้านคือ การใช้สื่อไอทีโดยนำข้อมูลจากสื่อกระแสหลักไปบิดเบือนในอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนอย่างไร้ข้อเท็จจริง


?ผมคิดว่าจำเป็นต้องรื้อระบบความคิดของสื่อเสียใหม่ จากที่เคยขายข่าวความขัดแย้งรุนแรง ความผิดประหลาดต่างๆ นานา แต่ให้พื้นที่ของข่าวดีได้ถูกนำเสนอมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อบางส่วนยังไม่ปรับวิธีคิด ยังเป็นแบบโบราณที่ขาดความเคารพสิทธิของประชาชน ทำให้มีการละเมิดกันอยู่? ขณะนี้มีสื่อทางเลือกเกิดขึ้นเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ต ซึ่งต่อไปอาจไม่จำเป็นต้องใช้นักข่าวในการรายงาน เพราะทุกคนสามารถรายงานข่าวได้ อย่างไรก็ตาม นักข่าวมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ ก็ต้องตื่นตัว เพื่อเข้าใจปัญหาให้มากขึ้น ต้องมานั่งคุยกันเพื่อกำหนดมาตรฐานของสื่อในสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวอย่างมากนี้ เพื่อนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์และสามารถชี้นำสังคมขึ้นมาให้ได้


แว่นวิชาการ...สื่อความจริงลวง ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล กล่าวว่า สื่อในพื้นที่จำเป็นต้องมี ?ความไหวรู้ต่อความขัดแย้ง? มีวิจารณญาณและข้อมูลที่รอบด้าน และต้องประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนนำเสนอข่าวสาร เพราะในความจริงแล้วไม่มีความจริงแท้ในสนามข่าว แต่เป็นความจริงที่ได้มาจากแต่ละมุมของแหล่งข่าว ซึ่งเป็นความจริงหรือเท็จก็ได้ หรือแม้แต่บนเวทีนี้ก็เช่นเดียวกัน ?ในส่วนของการละเมิดสิทธิ มองว่าส่วนใหญ่เห็นชัดในการนำเสนอ(ละเมิดสิทธิ)ที่เป็นรูปธรรม ทั้งบุคคลและเหตุการณ์ แต่ที่ยังไม่ค่อยพูดถึงกันคือ การละเมิดสิทธิในเชิงการเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีลักษณะการนำเสนอข่าวที่ฉาบฉวยขาดที่มาที่ไปของเหตุการณ์?


นักกฎหมาย...จำเลยสื่อ นายโอฬาร กุลวิจิตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวความรุนแรงก็เกิดความหวั่นกลัวไปทั่ว ตนเองไม่กล้าไปว่าความในพื้นที่ด้วยซ้ำจากการรับสื่อ ซึ่งบางครั้งก็เกินความเป็นจริง
?แน่นอนว่าสื่อมีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็แก้ไขได้ยาก และกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ? ส่วนในทางคดีความ เมื่อเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก็เป็นเรื่องยุ่งยากในการดำเนินคดี ส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ผมมองว่า ภาครัฐยังจ่ายค่าเยียวยาให้ในจำนวนที่น้อยมาก

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง