สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ร่างรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 เน้นย้ำส่วนราชการจะต้องโปรงใสใน ทุกขั้นตอน โดยทำประชาคมกับชาวบ้าน

photo  , 640x427 pixel , 31,035 bytes.

วันนี้ (20.มิ.ย.59) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมิถุนายน โดยเน้นย้ำโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2 แสน) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล จะต้องมีการทำประชาคมกับชาวบ้าน จะต้องมีความโปรงใสใน ทุกขั้นตอน

            สำหรับประเด็นปัญหาสำคัญที่ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 ได้เดินทางมารับฟังปัญหานโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2 แสน) จำนวน 980 หมู่บ้านแบ่งคณะการทำงานออกเป็น 8 ชุด โดมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าชุด ประเด็นการติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร, การเตรียมการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการลงประชามติ, การจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน,  ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ,การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา , การกำจัดผักตบชวา, และแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด ,โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  7 รอบ 12 สิงหาคม 2559, การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปัญหาอุปสรรค, สาธารณภัยทั่วไป พายุฝน สถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสงขลา  ?..


ประชา โชคผ่อง //ข่าว

                                                                                                  พรทิพย์  ธีระรัตน์เอกธนา //ภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง