สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

หางานหาดใหญ่

ผู้ว่าฯสงขลา มอบใบรับรองการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของดีสงขลา น่าซื้อ (BEST of Songkhla)

 • photo , 640x427 pixel , 42,680 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 30,643 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 32,926 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 31,852 bytes.

วันนี้ (28 มิ.ย. 59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบใบรับรองการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของดีสงขลา น่าซื้อ (BEST of Songkhla)  แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา  จำนวน 32 ราย ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน

                นางสาววรรณี พุฒแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดของสินค้าชุมชนตาม 15 วาระสงขลา เรื่องผลิตภัณฑ์สงขลาน่าซื้อ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด โดยจังหวัดสงขลาได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคล ธรรมดา กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจ หรือนิติบุคคล ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ มีผู้มายื่นคำร้อง จำนวน 56 ราย 70 ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา จำนวน 32 ราย

ได้แก่ กลุ่มเดลิเชียส ผลิตภัณฑ์เดลิเชียล คอฟฟี่ ,กลุ่มทักษิณาหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์หมวกจากหางอวน,กลุ่มสงขลาบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก,กลุ่มทอผ้าร่มไทร ผลิตภัณฑ์ผ้าเกาะยอและแปรรูปจากผ้าทอ,นางสาวพนิตา ทิพย์กองราษฎร์ ผลิตภัณฑ์ยาหม่องนิตาโอสถ,กลุ่มวนิดากระจูด ผลิตภัณฑ์จากต้นกระ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ,กลุ่มแปรรูปลูกตาลโตนด (ตาลบุรี) ผลิตภัณฑ์จ้ำตาลโตนดผง ,บรษัทวันดีเนเชอรัล ไฟเบอร์จำกัด ผลิตภัณฑ์ ใยบวบขัดตัว,กลุ่มทอผ้าป้าลิ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก,บรษัทสยามเซนส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์สยามเซนส์ เจลวิ้งวิ้ง ประกายเพชร,นางสาวบุญญา แสงพงศ์ชวาล ผลิตภัณฑ์สังขยาแม่สะอิ้ง, นางอัญชลี สังข์น้อย ผลิตภัณฑ์เค้กโกย้ง (ตราหงษ์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยแม่ฉวี ผลิตภัณฑ์ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้,กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 ,นายณัฐกิตติ์ โตประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ต้นไม้มงคล,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบ ผลิตภัณฑ์ไข่ครอบแฝดสยามและกุ้งหวานแม่แฉล้ม,กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล ผลิตภัณฑ์สบู่ตาลโตนด,กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด,กลุ่มบ้านดอกไม้ประดิษฐ์สนามชัย ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล,กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล,กลุ่มบูดูปรุงรสครูลม้าย  ผลิตภัณฑ์น้ำบูดูปรุงครูลม้าย,กลุ่มทอผ้าดอกพิกุล ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอกลุ่มดอกพิกุล,กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (รองเท้าสุขภาพ) ,กลุ่มจ่าเกียรติไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอก, กลุ่มแม่บ้านการเคหะสงขลาผลิตภัณฑ์ต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช ผลิตภัณฑ์ก้านธูปฤาษีและเส้นใยพืช,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมใจนึก ผลิตภัณฑ์แกงส้มเผ็ดมาก,น้ำแกงส้ม,เครื่องแกงคั่วกลิ้ง,แกงส้มสูตรเข้มข้น,กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง ผลิตภัณฑ์ปลาส้มป้าธณรม,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 3 ผลิตภัณฑ์ลูกหยีปรุงรสไร้เมล็ด,ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาโนเฮิร์บ ผลิตภัณฑ์กาแฟยูคอฟฟี่และกาแฟสกายคอฟฟี่ ,บริษัทแมนเอโฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา L ,ลูกชิ้นปลายอดขุนพล,ลูกชิ้นปลาเยาวราชและ,ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ตำราเอก ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำกลั่นจากใบย่านาง.....จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง