สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Star Focus

ผู้หญิงอย่าหยุดสวย ก๊ะซัน สาธารณะสุขอ อำเภอเมืองปัตตานี

by Focus Team @30-06-2559 10.21 ( IP : 110...217 ) | Tags : Star Focus
photo  , 640x666 pixel , 654,658 bytes.

"ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และในบ้าน ทำงานฐานะแม่บ้าน ที่ต้องดูแลครอบครัวด้วย จึง มีความจำ เป็นต้องรู้จัก การจัดการบริหารเวลา เพื่อให้หน้าที่สองอย่างสามารถดำเนินควบคู่ไปด้วยกัน ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง และต้องเสียสละเวลาส่วนตัวไปบ้าง"

  "ผู้ญิ๊ง ผู้หญิง" สัปดาห์นี้ กับ "ก๊ะซัน"อุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี วัย 49 ปี หญิงแกร่งนักจัดการสุขภาพมือ1 และติดอันดับceoในฐานะนักบริหารด้วย

  "ก๊ะซัน"จบการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์อนามัย (การสาธารณสุขชุมชน) ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

  แต่งงานกับ "อนันต์ เบ็ญจลักษณ์"นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีลูกชาย 2 คน และหญิง 2 คน

  ปัจจุบัน "ก๊ะซัน" ทำงานในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ในฐานะเป็นผู้บริหารองค์กรที่ต้องดูแลและควบคุมกำกับการทำงานของหน่วยบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จำนวน 10 แห่ง) ที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรคและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ของพี่น้องประชาชน เกือบ 90,000 คน

  "ก๊ะซัน" บอกว่า ในฐานะผู้บริหารขององค์กรที่ทำงานด้านการบริการประชาชน จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ประมาณ 100 คนที่เราต้องดูแล ให้ความรักเสมือนคนในครอบครัว ใส่ใจดูแล และยึดมั่นหลักในการทำงานที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส

  ด้วยคติประจำใจการดำเนินชีวิต ?รักในสิ่งที่ทำ ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ?ส่วนการดูแลสุขภาพ ก็จะออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านความงามจะดูแล สุขภาพผิวอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง รวมถึงการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม เรียบง่ายดูดีตามกาลเทศะ?ส่วนใหญ่บริหารเวลาในหนึ่งวันสองชั่วโมง เช้า-เย็น ออกกำลังกายทุกวัน ด้วยการแอโรบิก และเดินเร็ว อย่าง น้อยวันละ 5 กิโลเมตร?ถ้ามีเวลาว่างก็จะผ่อนคลาย ชอบทำอาหารและชอบฟังเพลง

  "ก๊ะซัน" มองว่า ปัจจุบันสังคมไทยให้การยอมรับผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น ผ้หูญิงมีความเก่งความสามารถที่พอเทียบเท่ากับผู้ชายมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผ้ชู าย เพราะฉะนั้น ในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ เราควรทำงานให้เต็ม ที่พยายามเรียนรู้กับสิ่งทีทำมีความเชื่อมั่นว่า สามารถทำได้ ซึ่งความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมเธอ ยังบอกว่า ผู้หญิงต้องเสริมบุคลิกภาพ ต้องเติมแต่งอยู่เสมอ โดยย้ำว่า  "ผู้หญิงอย่าหยุดสวย"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง