สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Event

โครงการ "สระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส"

  • photo  , 1576x497 pixel , 184,578 bytes.
  • photo  , 785x600 pixel , 56,781 bytes.

โครงการ สระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส เกิดขึ้นจากความตั้งใจและพยายามของ ครูพายุ-      ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ ที่มุ่งมั่นนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตนมีนำมาช่วยเหลือสังคม  บนความคิดที่ว่า "เราจะทำอย่างไรให้อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลลดลง และจะทำอย่างไรเมื่อเด็กที่มีความบกพร่องทั้งทางการได้ยินและการมองเห็น รวมถึงเด็กพิเศษต่างๆ เกิดอุบัติเหตุตกน้ำแล้วสามารถเอาตัวรอดได้  จึงนำมาสู่โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กด้อยโอกาส และเด็กผู้พิการขึ้น ตลอด 6 ปีที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า หลายๆ จังหวัด เด็กๆ จำเป็นจะต้องเรียนว่ายน้ำ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะขาดอุปกรณ์สระว่ายน้ำ 


ด้วยเหตุนี่เองที่ทำให้โครงการ สระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส  จึงเกิดขึ้น ภายใต้ความช่วยร่วมมือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในหลายๆ ภาคส่วนมาร่วมดำเนินงานกัน โดยที่ผ่านมา  ปี 2558  ได้นำสระว่ายน้ำเคลื่อนที่นี้ เดินทางไปสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จ.น่าน  และ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่  มีเด็กด้อยโอกาสได้เรียนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน  247 คน  ส่วนในปีนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการสระว่ายน้ำเดินได้ ก็ได้เดินทางไปสอนว่ายน้ำให้แก่น้องๆนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  และครั้งนี้สระว่ายน้ำเคลื่อนที่  มีกำหนดเดินทางไปสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กนักเรียน  ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    ต.สะเตง อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

                                ในโอกาสนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน  ได้ให้เกียรติสละเวลาร่วมงานพร้อมทำข่าว ในงานพิธีเปิด ?โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส  จังหวัดยะลา?  โดยได้รับเกียรติจาก นายดลเดช  พัฒนรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ประธานพิธีเปิด  ร่วมด้วย นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา, พันเอกระลึก  พันธุ์ลิมา  เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, พันตรีบุญทัน  ชื่นชม  รองผู้บังคับชุดควบคุมที่ 953 (หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข), ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก  เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา, นายมนูศักดิ์  สุหลง  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา, นายอำพล  พลศร  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา, นายสวัสดิ์  เวชสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก), นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ  นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง)  และ  นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม (ครูพายุ สอนว่ายน้ำ) ผู้ดำเนินงานรับผิดชอบโครงการฯ  ร่วมในงานดังกล่าวนี้  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา  ในวันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม  2559  เวลา 09.30 ? 12.00  น. (โปรดขอความกรุณาตรงเวลา - รายละเอียดตามกำหนดการที่ได้ส่งแนบมาพร้อมกันนี้)

                                ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส  ขอเรียนมาเพื่อเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนได้กรุณาสละเวลาและให้เกียรติเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


                                                                        ขอแสดงความนับถือและขอขอบพระคุณ


                                                                            ( นางสาวอารีย์  กาญจนรังสรรค์ )                                                                                  ทีมประชาสัมพันธ์โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง